POST – BOŻY DAR DLA CZŁOWIEKA (Piotr Fras)

32,00 

Dostępność: 3 w magazynie

SKU: ISBN: 978-83-61131-21-2 Kategoria:

Piotr Fras jest z wykształcenia teologiem. Ukończył Wyższą Szkołę Teologiczno – Humanistyczną w Podkowie Leśnej. Szczęśliwie żonaty. Ojciec trzech dorosłych synów. Dziadek dla czworga (na razie) wnucząt. Od trzydziestu lat praktykujący posty krótko- i długoterminowe, w rezultacie których został uzdrowiony z wielu dolegliwości i z radością dzieli się świadectwem Bożego działania.

 

Fragment Wstępu
Spory wokół nazwy
Pokolenie ludzi, którzy przeżyli wojnę i czas powojennej biedy, ma negatywny stosunek do samych słów post i głodówka, które utożsamiają z niedożywieniem i brakami jedzenia. Z kolei ludzie z pewnych kręgów kulturowych i religijnych uważają za post wstrzymywanie się od jedzenia określonych potraw lub posiłków; np. w piątek jedzą rybę zamiast mięsa. W słowniku znacznej grupy ludzi istnieje termin postne jedzenie, za które uważa się jedzenie ubogie w pewne składniki lub pozbawione wystawności.
Słowo głodówka, w odniesieniu do zaprzestania jedzenia, w bardzo niewielkim stopniu ujmuje istotę tego zjawiska. Głodówka dla lekarzy medycyny konwencjonalnej zaczyna się wtedy, kiedy organizm, po zużyciu własnych zapasów organicznych i wszelkiego rodzaju złogów chorobowych, zaczyna zużywać własne tkanki istotne dla życia i prawidłowej fizjologii. W medycynie konwencjonalnej funkcjonują takie terminy jak: dieta bezkaloryczna wodna, terapia dietą odciążająca, dieta korzystna fizjologicznie. Tylko w literaturze popularyzującej ten temat możemy przeczytać (nieścisły) opis głodówki leczniczej.
Autorzy, w tym także lekarze, stosują ten termin, aby od razu trafić w sedno sprawy lub spopularyzować tę głodówkę.
Rozróżnia się trzy podstawowe jej rodzaje:

  • głodówkę terapeutyczną (leczniczą);
  • głodówkę fizjologiczną, tzn. naturalne zaprzestanie jedzenia, spotykane w przyrodzie wśród zwierząt;
  • głodówkę religijną, którą nazywa się postem i rozumie jako wstrzemięźliwość w jedzeniu w celu duchowego rozwoju lub dokonania religijnego obrzędu.

W encyklopedii [8] czytamy: „post – wstrzymanie się całkowite lub częściowe od jedzenia, zwłaszcza potraw mięsnych.”
W tej książce chciałbym zwrócić uwagę na post, który jest dobrowolnym i całkowitym wstrzymaniem się od przyjmowania jakiegokolwiek pożywienia w celu zbliżenia się do Boga w modlitewnej prośbie w różnych intencjach (np. uwolnienia od choroby, demonów itd.). Dla mnie post tym różni się od głodówek, że zawsze jest w żywej relacji z Jezusem Chrystusem przez czytanie Biblii jako Słowa Bożego; połączony z modlitwą skierowaną do Boga – Ojca.

Spis treści
CZĘŚĆ I – Boży dar
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spory wokół nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Historia głodówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dar do leczenia ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Świadectwo osobiste wg Izajasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Efekty leczenia głodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Głód przedłuża życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Długie życie Mojżesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Poczęcie Salomona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dar do leczenia duszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Świadectwo nowonarodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Posilający post Eliasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Służebne życie Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Post wypędzający demony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dar do służby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Post Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pokutne posty Daniela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Służebny w postach apostoł Paweł . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Post wstępem do misji pogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Post uczniów Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Słuszna sprawa musi być poprzedzona postem . . . . . 60
Joel o postnej pokucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
O postach w Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zamiast podsumowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

CZĘŚĆ II – Poradnik poszczącego
Przeczytaj przed wejściem w post . . . . . . . . . . . 71
Komu wolno pościć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Wskazania fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Wskazania duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jak pościć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Częstotliwość postów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dzienniczek postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Gdzie pościć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Post bez przerywania pracy zawodowej . . . . . . . . . . . . 85
Jak długo pościć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kiedy można przedłużyć post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Nie na pokaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
W jakim czasie i kiedy pościć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Czas postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Przygotowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Przygotowanie duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Anatomia postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dyskomfort postu – osłabienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Strawa duchowa na czas postu i na cały rok . . . . . . . 111
Pierwszy dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Następne dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ostatni dzień i wyjście z postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kochana siostro, kochany bracie . . . . . . . . . 125
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Plan czytania Słowa Bożego . . . . . . . . . . . . . . . 133

 

Waga 0,3 kg
Wydawca

Dobry Skarbiec

Shopping Cart