SZTUKA SŁUCHANIA BOGA Podręcznik (John Paul Jackson)

40,00 

SKU: rem2 Kategoria:

Podręcznik est opracowany w takiej formie, że zawiera miejsce na osobiste notatki i przemyślenia.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1
Sekcja 1: Przegląd kursu
Sekcja 2: Oczekiwania w odniesieniu do kursu
Sekcja 3: Wstęp
Sekcja 4: Słyszalny głos Boga
Sekcja 5: Wykres posługi proroczej
Sekcja 6: Trzy filary posługi proroczej
Sekcja 7: Pytania do dyskusji: Pierwszy raz
Sekcja 8: Ćwiczenie: Dar objawienia

Rozdział 2
Sekcja 1: Cztery kategorie namaszczenia do posługi proroczej
Sekcja 2: Wzrost w dojrzałości
Sekcja 3: Trzy fazy rozwoju posługi
Sekcja 4: Ciemna noc duszy
Sekcja 5: Pytania do rozważenia
Sekcja 6: Pytania do dyskusji: Dzieje Apostolskie 2
Sekcja 7: Ćwiczenie: Obserwacja i słowo wiedzy
Sekcja 8: Teksty do czytania: Daniel

Rozdział 3
Sekcja 1: Zwycięstwa osobiste i publiczne
Sekcja 2: Siatkowy System Aktywizujący
Sekcja 3: Ćwiczenia: Słuchanie Ducha Świętego
Sekcja 4: Bodziec i moment wyboru
Sekcja 5: Zadanie z czytania: Sny i wizje

Rozdział 4
Sekcja 1: Terminy określające proroka
Sekcja 2: Okresy prorockie
Sekcja 3: Szkoły prorocze
Sekcja 4: Pytania do dyskusji: Słuchanie Boga
Sekcja 5: Zadanie z czytania: 1 Mojżeszowa 2 i Objawienia 22
Sekcja 6: Prorocy a parapsychologowie
Sekcja 7: Zadanie z czytania: Ezechiel

Rozdział 5
Sekcja 1: Sztuka duchowego słuchania
Sekcja 2: Słuchanie korekty i napomnienia
Sekcja 3: Przekleństwa języka
Sekcja 4: Słuchanie i diagnozowanie przed dawaniem słowa
Sekcja 5: Ćwiczenie: Sytuacja nieporozumienia
Sekcja 6: Tekst do przeczytania: Mateusza 13

Rozdział 6
Sekcja 1: Znajomość głosu Bożego
Sekcja 2: Praktyczne wskazówki do uwalniania słowa
Sekcja 3: Zadnie z czytania: Metafory i podobieństwa w psalmach
Sekcja 4: Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu
Sekcja 5: Ćwiczenie: Kiedy patrzę na ciebie, widzę…
Sekcja 6: Ćwiczenie: Rozwijanie zrozumienia metaforycznego

Rozdział 7
Sekcja 1: Zatwardziałość serca = rządy duszy
Sekcja 2: Społeczność Ducha
Sekcja 3: Rola, cel i funkcja kościoła
Sekcja 4: Rola, cel i funkcja posługi proroczej w Kościele
Sekcja 5: Postawa sługi a autorytet proroczy
Sekcja 6: Ćwiczenie: Wywiad z pastorem
Sekcja 7: Ćwiczenie: Ocena wywiadu
Sekcja 8: Teksty do przeczytania: Dzieje Apostolskie, rozdziały 11 i 21

Rozdział 8
Sekcja 1: Medytacja chrześcijańska
Sekcja 2: Lectio Divina: Słuchanie Boga
Sekcja 3: Ćwiczenie: słodka godzina modlitwy
Sekcja 4: Ćwiczenie: wybierz rodzinę do modlitwy

Rozdział 9
Sekcja 1: Autorytet duchowy
Sekcja 2: Duch bezprawia w Kościele
Sekcja 3: Ocena kursu

Waga0.5 kg
Shopping Cart