W DOLINIE CIENIA (Jacques Doukhan)

35,00 

Przejmujące świadectwa osób, które przeżyły doświadczenia z pogranicza życia i śmierci w ocenie naukowców i filozofów.

Statystyki sugerują, że więcej ludzi wierzy w życie po śmierci niż w Boga. Dlatego doświadczenia z pogranicza życia i śmierci (DPŚ) są coraz częściej używane jako argumenty na poparcie poglądu o nieśmiertelności duszy, promujące twierdzenia spirytyzmu. W tej książce, zawierającej przejmujące świadectwa osób, które przeżyły doświadczenia z pogranicza życia i śmierci, międzynarodowy zespół naukowców i filozofów analizuje to zjawisko i wyciąga różne wnioski. Ponadto staranne studium biblijne dostarcza duchowego przewodnika w dyskusji. Publikacja W dolinie cienia demaskuje fałsz popularnych poglądów i przynosi nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne po śmierci.

„Z wypróbowaną biegłością dojrzałego naukowca i redaktora Jacques Doukhan mistrzowsko zebrał znakomite eseje dotyczące tzw. doświadczeń bliskich śmierci (NDE). Książka ta wyraźnie, dobitnie i dogłębnie opisuje to, co dzieje się podczas tych doświadczeń, oraz przedstawia biblijne, teologiczne, naukowe i filozoficzne wyjaśnienia tego tematu z perspektywy, której nierzadko brakuje we współczesnej dyskusji. Ta znakomita publikacja jest wyjątkowa i potrzebna, a przy tym pozwala nam zrozumieć jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk. Zrównoważona biblijna interpretacja życia po śmierci jest przedstawiona w książce w taki sposób, by nie wpaść w pułapkę dualistycznej filozofii greckiej. Autorzy możliwe najrzetelniej podchodzą do próby wyjaśnienia doświadczeń bliskich śmierci”.

— prof. Jiŕí Moskala Uniwersytet Andrewsa, USA

„Doświadczenia z pogranicza życia i śmierci (DPŚ) i doświadczenia poza ciałem (DPC) budzą rozmaite refleksje – dla niektórych są zjawiskiem diabolicznym, a dla innych dowodem istnienia życia po śmierci. Ta książka przedstawia medyczne, neurologiczne, filozoficzne, teologiczne i biblijne badania, które umożliwiają racjonalne i naukowe zrozumienie tych zjawisk, które ani nie są „diaboliczne”, ani nie dowodzą istnienia życia po śmierci. To naprawdę ekscytująca lektura!”.

– prof. Roland Meyer, Adwentystyczny Uniwersytet Francji w Collonges-sous-Salève

Jacquse Doukhan jest głównym redaktorem książki, emerytowanym wykładowcą na Uniwersytecie Andrewsa, doktorem języka i literatury hebrajskiej oraz doktorem teologii, jak również magistrem egiptologii.

Ruth Frikart-Moor przeżyła niezwykłe doświadczenia z pogranicza śmierci i wydała siedem książek na temat DPŚ – z jednej strony w celu wyjaśnienia tego zjawiska, a z drugiej – by nieść nadzieję.

Paul Giem jest lekarzem i wykładowcą medycyny ratunkowej na Uniwersytecie Loma Linda, a także specjalistą medycyny wewnętrznej i medycyny ratunkowej. Publikował prace z dziedziny medycyny, religii i literatury naukowej.

Clifford Goldstein jest magistrem starożytnych języków semickich, a także pisarzem oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego kwartalnika teologicznego „Adult Bible Study Guides”.

Raymond Romand posiada dwa doktoraty i zajmuje się głównie neurobiologią. Autor artykułów w prasie specjalistycznej, wykładowca na Uniwersytecie Clermonta-Ferranda. Był także konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia.

Sigve K. Tonstad jest profesorem interpretacji biblijnej i asystentem medycyny na Uniwersytecie Loma Linda. Jest lekarzem i ma doktorat z egzegezy Nowego Testamentu. Wydał kilka książek.

„Podobnie jak inni „doświadczeni”, ja również widziałam słynne światło na końcu tunelu. Tunel ten nie był statyczny, bowiem mój przywrócony obieg krwi w jakiś dziwny sposób uczestniczył w ożywieniu tej niezwykłej 'iluzji'. Ten tunel i światło w nim były prawdziwe, one niejako żyły, zaś energia świetlna w tunelu ani nie oślepiała mnie, ani nie dawała ciepła. Nie czując wcale, by coś mnie zasysało, przemknęłam przez ten tunel z pełną prędkością”.

Wydawca

Znaki Czasu

Shopping Cart