ROZWÓJ KOŚCIOŁA DLA BOŻEJ CHWAŁY (Robert D. Webster)

0,01 

SKU: ISBN 83-903213-6-X Kategoria:

PODRĘCZNIK 

Autor proponuje studium nad rozwojem kościoła, podejmuje między innymi takie tematy: 

– biblijne podstawy studiów nad rozwojem kościoła 

– stosowanie zasad rozwoju kościoła współczesnie 

– przyjęcie Bożych wytycznych dotyczących działania zboru

– kościół a odpowiedniość kulturowa

– rola komórek kościoła i ich pomnażanie 

– cykl życia zboru:

I faza poczęcia  

II faza prenatalna

III faza narodzin

IV faza rozwoju

Waga 0,25 kg
Shopping Cart