POLITYKA PAŃSTWA WOBEC ZJEDNOCZONEGO KOŚCIOŁA EWANGELICZNEGO (Jan Mironczuk)

40,00 

Dostępność: 1 w magazynie

Kategoria:

Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polsce — charakterystyka wyznań, organizacja

Charakterystyka wyznań tworzących Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Ewangeliczni chrześcijanie
Wolni chrześcijanie
Kościół Chrystusowy
Zielonoświątkowcy
Organizacja Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

ROZDZIAŁ II
Powstanie i sprawa legalizacji (1947-1953)

ROZDZIAŁ III
Cementowanie jedności (1953-1956)

ROZDZIAŁ IV
„Rozłam” i jego zwalczanie (1956-1961)

ROZDZIAŁ V
Zgodna współpraca (1961-1968)

ROZDZIAŁ VI
Władze państwowe wobec osłabienia kierownictwa ZKE (1968-1975)

ROZDZIAŁ VII
Ewolucja ustępstw — kryzys i rozpad „zjednoczenia” (1975-1989)

ZAKOŃCZENIE

ANEKSY

Aneks 1. Statut Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Statut I – z 1947)
Aneks 2. Statut Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Statut II — z 1953)
Aneks 3. Statut Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Statut III — z 1981)
Aneks 4. Zbory i placówki Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w 1948
Aneks 5. Zbory ZKE w okresie 1963-1985
Aneks 6. Naczelne władze ZKE w latach 1953-1987

KALENDARIUM

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

I. Źródła archiwalne
II. Źródła drukowane, wspomnienia, wywiady
III. Periodyki
IV. Opracowania

SPIS TABEL

PRZYPISY

INDEKS NAZWISK

Wydawca

Semper

Shopping Cart