ODWAŻNE PRZYWÓDZTWO (Bill Hybels)

29,90 

SKU: 978-83-89918-87-1 Kategoria:

Przywództwo to zarówno proces jak i pewna umiejętność. Jednak nawet najbardziej charyzmatyczne, ale pozbawione kompetencji nie spełni swojego zadania! Odwaga to jedna z podstawowych cech lidera.
Nie brawura, która ignoruje obowiązujące normy lecz odwaga, która honoruje ustalone procedury ale nie boi się spojrzeć w przyszłość i podjąć niezbędne ryzyko. Odwaga, która pozwala liderowi widzieć dalej i wcześniej niż widzą pozostali. Odwaga, która jest niezbędna, aby nie tylko wprowadzać zmiany ale też przeprowadzić przez nie innych i zadbać
o rozwój organizacji.

Książka Odważne Przywództwo, będąc swojego rodzaju „studium
przypadku” nie została napisana przez Billa Hybells’a jako kolejny podręcznik
w dziedzinie rozwoju przywództwa. Opisując swoje osobiste doświadczenia
i praktyczne kroki, autor, w sposób komplementarny rysuje
obraz lidera, który z odwagą wkracza w nieznane, pozostając wiernym
zasadom i wartościom, inwestuje w rozwój innych ludzi, rozwijając
w ten sposób swój kościół. Książka ta poświęcona jest w całości rozwojowi
kościoła. Bill Hybells wskazuje w niej na ważność duchowego rozwoju
lidera, oddania Bogu, modlitwy i posłuszeństwa Jego Słowu. Jednak
nie jest to książka, z której czerpać mogą tylko liderzy chrześcijańscy.
Uważny Czytelnik odkryje, że ukazane w niej zasady są obowiązujące
dla wszystkich przywódców, bez względu na to, na czele jakiej organizacji stoją i jaką grupę ludzi prowadzą. Przywództwo jest adogmatyczne
i w tej książce jest to zauważalne.
Ufam, że przez wydanie tej publikacji w języku polskim, oddajemy
do rąk Czytelnika narzędzie, które pozwoli liderom chrześcijańskim ale
również politycznym, społecznym czy biznesowym zadbać o swój osobisty
rozwój, a tym samym o rozwój przywództwa w Polsce.
Dyrektor Instytutu Przywództwa
Dr Piotr Gąsiorowski

Spis treści:


Podziękowania

Wstęp

Rozdział pierwszy
Stawka przywództwa

Rozdział drugi
Najpotężniejsza broń przywódcy

Rozdział trzeci
Skuteczne przywództwo

Rozdział czwarty
Budowanie „drużyny marzeń” Królestwa

Rozdział piąty
Wyzwania finansowe

Rozdział szósty
Kształtowanie nowych przywódców

Rozdział siódmy
Odkrycie i rozwijanie własnego stylu przywództwa

Rozdział ósmy
Szósty zmysł przywódcy

Rozdział dziewiąty
Sztuka przewodzenia sobie

Rozdział dziesiąty
Modlitwa przywódcy

Rozdział jedenasty
Ścieżka przywódcy

Rozdział dwunasty
Rozwijanie wytrwałości ducha 

Waga0.3 kg
Shopping Cart