NORMALNE ŻYCIE KOŚCIOŁA (Watchman Nee)

20,00 

Dostępność: 50 w magazynie

SKU: ISBN 3-88083-988-3 Kategoria:

Przedmowa Po opublikowaniu mojej książki w języku chińskim, liczni misjonarze prosili mnie o wydanie angielskie. Wahałem się z wyrażeniem zgody, gdyż osobiście wolałbym, by tłumaczone były te książki, które lepiej oddają moją usługę, zamiast tej, mogącej wywołać nieporozumienia i kontrowersje. Książka ta w swojej aktualnej postaci jest znacznie skróconą i nieco poprawioną wersją wydania chińskiego. Ani sposób wyrażania się, ani styl, nie jest angielski w tym stopniu, jakbym sobie życzył, lecz spodziewam się, że pod tym względem mogę liczyć na wyrozumiałość czytelników. Jeśli będzie nam chodziło o prawdę Bożą, to trudności z zrozumieniem tej książki nie powinny stanowić poważnej bariery w jej czytaniu. Z uwagi na obszerność tematu i ważność poruszanych tutaj spraw, nie przychodziło mi łatwo ani pisać, ani tłumaczyć tej książki. Ponieważ niektóre sprawy trzeba było omawiać w różnych częściach książki, jeśli ma ona być w pełni zrozumiana, zachodzi potrzeba przeczytania jej w całości. Jeśli bowiem ktoś odłoży tę książkę ze względu na pozorne trudności nie do przezwyciężenia, nie przeczytawszy jej do końca, może wyrobić sobie fałszywe zdanie, natomiast po przeczytaniu całości, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większość trudności zostanie wyjaśnionych. Często bowiem pytania, powstające w pewnym miejscu, znajdują swe odpowiedzi nieco dalej, czasem znacznie dalej. Aby więc książkę potraktować sprawiedliwie, czytelnik przed wyrażeniem swojego sądu proszony jest o przeczytanie jej do końca. Książka ta nie jest przeznaczona dla każdego i dla wszystkich. Jest ona dla tych, którzy czują swoją odpowiedzialność w służbie Pańskiej. Ale więcej jeszcze, jest ona dla takich, którzy swą pracę dla Boga traktują bardzo uczciwie i poważnie, dla tych, których serca są otwarte i których umysły nie są zamknięte na kłódkę na skutek przesądów. Książka ta w niemałym stopniu może wystawić na próbę czyjąś szczerość i uczciwość, lecz ja wierzę, że Pan wskazuje tu na coś, co posiada znaczenie dla całego Ciała Chrystusowego. Cała treść będzie stopniowo ujmować czytelnika i będzie stawać się jaśniejsza w miarę spokojnego rozważania jej po pierwszym czytaniu. Nie można zamykać drzwi pochopnym stwierdzeniem: „Niemożliwe!, lub „Idealne, lecz nie praktyczne!. Mając otwarte serce, w skupieniu modlitewnym, bez dyskusji i argumentów, dajmy Duchowi Prawdy okazję do działania, a wtedy to, co pochodzi od Niego, przezwycięży wszystkie nasze naturalne reakcje, i poznamy prawdę, a prawda nas wyswobodzi. To, co przedstawione zostało na tych stronicach, nie jest tylko teorią lub doktryną, lecz czymś, co sprawdziliśmy w rzeczywistym działaniu. Jedną z modlitw, jakie wznosiłem w związku z tą książką, jest to, by Pan zachował ją przed tymi, którzy będą się sprzeciwiać i atakować ją, jak i przed tymi, którzy będą się zgadzać i zechcą stosować ją jako podręcznik w swej pracy. Tych ostatnich boję się o wiele bardziej, niż tych pierwszych.

Watchman Nee

Waga0.3 kg
Wydawca

Verlag der Strom