...

INTELIGENCJA PRZYWÓDCZA

45,00 

CO WYRÓŻNIA WIELKICH LIDERÓW

SKU: ISBN: 978-83-88931-91-8 Kategoria:

Inteligencja przywódcza ujawnia zespół zdolności, którymi charakteryzują się błyskotliwi liderzy. Justin Menkes, uznany ekspert w dziedzinie przywództwa, zweryfikował te wyniki w setkach wywiadów z ludźmi z wyższego szczebla zarządzania, w tym z trzydziestoma najbardziej znanymi dyrektorami generalnymi świata. Odkrył, że podobnie jak wielcy matematycy odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami w zakresie rozumowania dedukcyjnego, tak wytrawni kierownicy posiadają zdolności poznawcze, które są sednem przenikliwości biznesowej.  Zarządzanie można podzielić na trzy obszary:wykonywanie zadań, pracę z innymi ludźmi i samoocenę.

W każdej z tych kategorii mieszczą się zdolności poznawcze, od których zależy sprawność dyrektora.

Waga 0,5 kg
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.