HISTORIA RUCHU ZIELONOŚWIĄTKOWEGO I ODNOWY CHARYZMATYCZNEJ

70,00 

Brak w magazynie

SKU: ISBN 83-89918-21-8 Kategoria:

Ponad 520 milionów ludzi na całym świecie w jakimś stopniu włączyło się ruch zielonoświątkowy i odnowę charyzmatyczną. Oto ich historia, począwszy od 1 stycznia 1901 roku.

W tej wyjątkowej książce, zawierającej ponad sto ilustracji i zdjęć, przedstawiono korzenie i rozwój ruchu Ducha Świętego na przestrzeni dwudziestego stulecia. Vinson Synan, czołowy historyk ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej, przygotował dokładne opracowanie historyczne, z którego skorzystają zarówno zwolennicy ruchu, jak i osoby spoza niego. Równolegle z relacją historyczną zamieszczono dziesiątki tekstów źródłowych, rzucających nowe światło na kluczowe postaci. W oddzielnych rozdziałach omówiono rolę kobiet, czarnoskórych Amerykanów, Latynosów, kaznodziejów uzdrowieńczych i ewangelistów telewizyjnych. Każdy rozdział został napisany przez badacza, będącego autorytetem w danej dziedzinie. 
W kolorowym rozkładanym diagramie chronologicznym przedstawiono najważniejsze wydarzenia w każdym dziesięcioleciu XX wieku. Wykres w postaci drzewa genealogicznego pozwala poznać pochodzenie wszystkich ważnych ruchów i kościołów, które włączyły się w ruch pentekostalny lub znalazły się pod jego wyraźnym wpływem. Jeden z rozdziałów opisuje Historię ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej 
na ziemiach Polski.

Spis treści:
Przedmowa do wydania polskiego

Wprowadzenie

W poszukiwaniu tożsamości – ruch zielonoświątkowy 
u progu XXI wieku 

1. Stulecie zielonoświątkowe: zarys ogólny
Vinson Synan

2. Korzenie zielonoświątkowe
Vinson Synan

3. Przebudzenie przy Azusa Street
Robert Owens

4. Na krańce świata 
– globalna ekspansja pentekostalizmu Gray B. McGee

5. Uświęceniowe Kościoły zielonoświątkowe
Vinson Synan

6. Kościoły zielonoświątkowe „dokonanego dzieła”
Vinson Synan

7. Odnowa charyzmatyczna dociera do Kościołów historycznych
Vinson Synan
8. „Charyzmatycy” – odnowa w głównych denominacjach protestanckich
Vinson Synan

9. Katolicka odnowa charyzmatyczna
ks. Peter Hocken

10. Kobiety pełne Ducha
Susan C. Hyatt

11. Pentekostalizm wśród czarnoskórych Amerykanów w XX wieku
David Daniels III

12. Latynoski pentekostalizm w obu Amerykach
Pablo A. Deiros and Ecerett A. Wilson

13. Kaznodzieje uzdrowieńczy i ewangeliści telewizyjni po drugiej wojnie światowej
David E. Harrell Jr.

14. Nurty odnowy pod koniec XX wieku
Vinson Synan

15. Ogólnoświatowa odnowa w Duchu Świętym
David B. Barrett

16. Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej na ziemiach Polski
Zbigniew Pasek

 

Waga 1 kg
Shopping Cart