GŁUPCY W BIBLII (Christian Weiss, Theodore H. Epp)

18,00 

Dostępność: 1 w magazynie

Kategoria:

W każdym języku niezmiennie występują nazwy lub określenia, które powinny być stosowane tylko z wiel­ką ostrożnością, Takim na przykład jest słowo „głu­piec”. To nie jest lekka sprawa, jeśli nazwiemy czło­wieka głupcem, lub gdy ktoś z nas zostanie nazwany głupcem. Jednak gdy Bóg używa tego terminu do opi­sania pewnych osób, ludzie muszą słuchać. Jeśli ktoś zostanie uznany przez Boga za pozbawionego roz­sądku, nierozumnego, głupiego lub pochopnego, po­winien dowiedzieć się, dlaczego Bóg wypowiada się o nim w tak surowy sposób. Wszystkie te powody zo­stały omówione w niniejszej publikacji.

Te przesłania brata Weissa zostały po raz pierw­szy wygłoszone w zagranicznych angielskich progra­mach „Powrót do Biblii” (Back to the Bible Broadcast). Ich treść jest ewangeliczna, ale ze względu na swoją naturę niosą również słowa przestrogi dla wierzących, aby nie stali się głupimi w swoim sposobie życia. Każdy z nas może odnieść pożytek z zawartych tu informacji. Ponadto możemy śmiało rozpowszechniać egzempla­rze tej pozycji wśród przyjaciół i sąsiadów, wiedząc, że przekazuje ona ważne dla nich przesłanie, niezależnie od tego, czy są oni ludźmi zbawionymi, czy jeszcze są zagubieni.

Theodore H. Epp – dyrektor misji radiowej „Powrót do Biblii”

Myślałem, że jako doświadczonego czytelnika i chrześcijanina nic mnie już nie zaskoczy. Jednak treść książki Głupcy w Biblii okazała się dla mnie sporą niespodzianką, głównie ze względu na jej wyjątkowy temat. Autor natrudził się, aby opisać osiem rodzajów głupoty opisanych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Na koniec jednak zwrócił uwagę na pewien chwalebny rodzaj głupoty.

Książka jest bardzo praktyczna i zawiera wiele przykładów pomocnych w zrozumieniu omawianych zagadnień. Widać w niej mądrość biblijną i życiową autora, który ma zdrowy dystans do opisywanych spraw, a jednocześnie serdecznie pragnie nam przekazać duchową, zdrową naukę. Jest to zwięźle i konkretnie napisana pozycja książkowa; nie ma w niej zbędnych słów ani wielomówstwa. Nadaje się ona do omawiania z dorastającymi dziećmi, którym brakuje mądrości. Polecam ją także do studiowania w zborach. Każdy czytelnik odniesie pożytek z lektury publikacji Głupcy w Biblii. To mądra i dobra literatura.

Okładka: miękka
Stron: 96

Wydawca

Fundacja Ewangeliczna

Shopping Cart