EWANGELIKALIZM POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI (red. Sebastian Smolarz)

28,00 

Brak w magazynie

SKU: ISBN: 978-8360131-42-8 Kategoria:

Czym charakteryzuje się polski ewangelikalizm? Jak ruch ewangelikalny odnosi się do innych nurtów myślowych i religijnych? Jak ustosunkowuje się do innych wyzwań etycznych takich jak rozwód, zapłodnienie in vitro, homoseksualizm czy eutanazja? Jak powinna wyglądać współczesna misja Kościoła?

Książka Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności podejmuje próbę odpowiedzi na ważne kwestie dotykające wspólnoty ewangelikalne w kontekście zachodzących przemian społecznych i kulturowych. Warto zobaczyć, w jaki sposób autorzy związani z polskim ewangelikalizmem i różnymi instytucjami naukowymi wypowiadają się w sprawach istotnych dla współczesnego chrześcijaństwa.

Autorzy artykułów: dr Joel Burnell (EWST, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), dr hab. Tomasz R. Dębowski (Uniwersytet Wrocławski, Kościół Zielonoświątkowy w RP), dr Andreas Hahn (EWST, Kościół Wolnych Chrześcijan w RP), dr Monika Humeniuk-Walczak (Uniwersytet Wrocławski, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), dr Wojciech Kowalewski (EWST, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), dr Piotr Lorek (EWST, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), dr Radosław Łazarz (EWST, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), dr Noemi Modnicka (Uniwersytet Łódzki, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP), mgr Andrzej Polaszek (Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu), dr Sebastian Smolarz (EWST, Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu), dr hab. Wojciech Szczerba (Rektor EWST), dr Sławomir Torbus (EWST i Uniwersytet Wrocławski, Kościół Rzymskokatolicki), dr Mateusz Wichary (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP)

Spis treści:

Przedmowa
Część pierwsza: charakterystyka polskiego ewangelikalizmu
Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu – W. Szczerba
Historia ewangelikalizmu w Polsce – N. Modnicka
Specyfi ka polskiego ewangelikalizmu – N. Modnicka
Część druga: ewangelikalizm – przekonania i praktyki
Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu – S. Smolarz
Ewangelikalizm wobec doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego – A. Hahn
Retoryka chrześcijan ewangelikalnych – S. Torbus
Duchowe przywództwo – W. Kowalewski
„Nagroda będzie w niebie” – o płacy dla pastora – S. Smolarz
Chrześcijańskie planowanie budżetu – A. Hahn
Część trzecia: ewangelikalizm a inne nurty myślowe
Sekularyzacja – proces, znaczenia i zagrożenia – R. Łazarz
Postmodernizm – wyzwanie i szansa – S. Smolarz
Chrześcijanie ewangelikalni wobec religii niechrześcijańskich – A. Hahn
Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości dalekowschodniej – P. Lorek
Część czwarta: Ewangelikalizm wobec zagadnień etyki
Ku nowemu modelowi etyki ewangelikalnej – J. Burnell
Zapłodnienie in vitro w polskiej dyskusji ewangelikalnej – M. Wichary
Aborcja i eutanazja w refl eksji ewangelikalnej – J. Burnell
Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu – S. Torbus
Rozwód i powtórne małżeństwo w kościołach ewangelikalnych – J. Burnell
Część piąta: ewangelikalizm a misja Kościoła
Współczesne podejście do misji Kościoła – W. Kowalewski
Ewangelikalny etos pracy – A. Polaszek
Społeczne zaangażowanie chrześcijan ewangelikalnych w Polsce – T. Dębowski
Pedagogiczne modele działalności misyjnej w dobie ponowoczesności – M. Humeniuk-Walczak
Chrześcijaństwo ewangelikane wobec przemian społecznych i kulturowych – W. Kowalewski

Waga 0,4 kg
Wydawca

Credo

Shopping Cart