...

DZIEŁA WYBRANE Mieszkaj w Chrystusie / Pokora – klejnot świętych (Andrew Murray)

45,00 

Dostępność: 1 w magazynie

Kategoria:

Wznowienie książek, które były wydane w j.polskim blisko 30 lat temu.
„Mieszkaj w Chrystusie” i „Pokora – klejnot świętych” razem w jednej książce.

Fragment z „Mieszkaj w Chrystusie”:
Chodźcie najmilsi, usiądźmy każdego dnia u nóg Jezusa i patrząc na niego, badajmy Jego Słowo. Czekajmy cicho i z ufno­ścią, aż usłyszymy jego święty głos – ten „głos cichy i wolny”, który jest silniejszy od trzęsienia ziemi łamiącego skały, a który tchnie ożywiającym duchem i mówi: „Mieszkajcie we mnie „. Dusza, która naprawdę usłyszy te słowa z ust Jezusa, otrzyma w nich także siłę, aby móc przyjąć i zatrzymać zaofiarowaną w nim błogość.
O drogi Zbawco, racz do nas przemówić, daj aby każdy z nas usłyszał Twój głos! Oby świadomość naszego wielkiego niedo­statku i wiara w Twą cudowną miłość, w której pragniesz nam darować niewypowiedzianie błogie życie, zmusiły nas, abyśmy słuchali Ciebie i byli posłuszni Twemu wezwaniu ilekroć do nas zawołasz: „Mieszkaj we mnie”.

Wydawca

Świadome Chrześcijaństwo

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.