BARTŁOMIEJ BYTHNER STARSZY (ok. 1559–1629)

37,00 

SKU: ISBN: 978-83-7507-044-6 Kategoria:

Spis treści:

Wstęp
1. Wczesny okres działalności (do roku 1606)
2. Pod znakiem Fraterna et modesta… exhortatio (1606–1609)
3. Lata największej aktywności (1610–1618)
4. W wirze sporów i polemik (1619–1629)
5. Dorobek piśmienniczy Bartłomieja Bythnera
6. Ireniczna spuścizna Bartłomieja Bythnera na tle rozwoju uniwersalizmu protestanckiego
Zakończenie

Wykaz skrótów
Literatura przedmiotu
Indeks nazwisk

Waga0.3 kg