ŻYDZI W EUROPIE

43,50 

Dostępność: 2 w magazynie

SKU: ISBN:978-83-04-04847-8 Kategoria:

Proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy 1650-1933.

Żydzi są obecni w Europie od ponad tysiąca lat byli kupcami na dworach władców frankońskich, stanowili część angielskiej i francuskiej społeczności do czasu wypędzeń w XIII i XIV w., zasiedlali miasta w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Autor omawia również sytuację Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, początki ich emancypacji, powstanie nowoczesnego antysemityzmu oraz narodziny syjonizmu.

Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego
Wprowadzenie
Początki europejskiej społeczności żydowskiej 

Żydzi jako kupcy w czasach Merowingów, Karolingów
oraz dynastii salickiej
Angielska i francuska społeczność żydowska do wypędzeń w XIII i XIV w.
Zurbanizowana społeczność żydowska w Świętym Cesarstwie Rzymskim do połowy XIV w.
Żydzi w Europie Środkowej i Zachodniej u schyłku średniowiecza
Społeczność żydowska między reformacją a kontrreformacją
Rozkwit i upadek społeczności żydowskiej w Europie Wschodniej
Społeczność żydowska Europy Środkowej w pierwszej połowie XVII w.
Podstawy i warunki ramowe po 1650 r.
Przebudzenie u schyłku XVII i na początku XVIII w.
Żydowskie oświecenie (haskala) i chasydyzm
„Burgerliche Verbesserung” Żydów i początki emancypacji
Niepowodzenia i restrykcje przed rewolucją marcową
Dążenia emancypacyjne, punkty kulminacyjne i koniec fal asymilacyjnych
Podziały i nowe nurty wewnątrz społeczności żydowskiej
Powstanie nowoczesnego antysemityzmu
Powstanie i początki syjonizmu
Żydzi podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym
Bibliografia
Indeks nazwisk

Waga0.5 kg
Shopping Cart