ŻYDZI EUROPEJSCY W DOBIE MERKANTYLIZMU (1550-1750) Jonathan I. Israel

47,00 

Dostępność: 1 w magazynie

SKU: ISBN: 978-83-235-0632-4 Kategoria:

Myślą przewodnią książki jest założenie iż – choć w wielu punktach zasadniczo różne i z upływem czasu jeszcze oddalające się od siebie – rozsiane po całej Europie liczne gminy aszkenazyjskie i sefardyjskie poddawane były począwszy od końca XV aż po XVIII wiek takim samym i powszechnym naciskom oraz wpływom zewnętrznym co nie tylko pozwala mówić o wchodzącej w epokę nowożytną w wieku XVI społeczności europejskich Żydów jako o całości ale także świadczy o znacznie bardziej zażyłych związkach pomiędzy sferą aszkenazyjską a sefardyjską niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Równie zasadniczym założeniem książki jest to iż za zmianami w społeczności żydowskiej obserwowanymi w trakcie omawianego okresu stała w mniejszym stopniu wewnętrzna dynamika żydowskiego życia i kultury w większym zaś – zewnętrzne napięcia i sprzeczności w szeroko rozumianym społeczeństwie europejskim otaczającym świat Żydów.

Waga 0,5 kg
Shopping Cart