ZNACZENIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH DLA CHRZEŚCIJAN (Emanuel Machnicki) mp3

24,00 

SKU: 6109 Kategoria:

Wykładowca: Emanuel Machnicki
Czas trwania: 8 h
Rok wydania: 2011

Znaczenie świat żydowskich dla chrześcijan to zbiór prelekcji wygłoszonych na spotkaniach w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach Misji Polska-Izrael. Wykładowca przybliża genezę każdego święta – jak i kiedy zostało ustanowione oraz jak obchodzono je dawniej, a jak dzisiaj. Możemy między innymi dowiedzieć się o duchowym znaczeniu tych świąt dla narodu żydowskiego, a także o ich proroczym przesłaniu dla Kościoła.

Wykłady:

1. Sukkot – Święto Namiotów i Simchat Tora
Święto Namiotów przypomina o tym, że życie człowieka jest jak szałas, a zaspokojenie potrzeb pochodzi od Boga.

2. Chanuka – Poświęcenie Świątyni / Święto Świateł
Jezus, odwołując się do Święta Świateł, powiedział o sobie i o swoich uczniach, że są światłością świata.

3. Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew
Drzewo symbolizuje dobroć, sprawiedliwość i wartościowe życie, które wypływa z zastosowania Słowa Bożego i jego praw, aż do późnej starości.

4. Szabat – siódmy dzień tygodnia
Celem Szabatu nie jest tylko odpoczynek, ale świadomość obecności Boga w szczególny sposób, w wymiarze wyznaczonego czasu.

5. Purim – Święto Losów / Wybawienia

Święto to przypomina nam dzisiaj, że trzeba szukać i można doświadczyć objawienia ukrytego Boga w tym świecie.

6. Pascha i liczenie Omeru – Wielkanoc
Ustanowienie nowego przymierza i znaczenie śmierci Jezusa Chrystusa można pojąć w oparciu o przesłanie sederowej wieczerzy Paschalnej.

7. Jom Ha-Acmaut – Dzień Niepodległości
Bóg od początku miał szeroką wizję zbawienia. Wybrał Izrael, nie kosztem innych narodów, ale dla tych narodów.

8. Szawuot – Święto Tygodni / Zielone Święta
Kiedy w Szawuot został zesłany Duch Święty, Bóg wskazywał na jedność Tory i Jego Ducha – jedność, do której dochodzi w sercach wierzących w Mesjasza.

 

Waga0.2 kg
Shopping Cart