ZBAWIENIE DUSZY (Watchman Nee)

20,00 

Dostępność: 50 w magazynie

SKU: ISBN 3-88083-853-4 Kategoria:

Słowo od Wydawcy:

„Tego miłujecie, chociaż go nie widzicie, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz”(1 Ptr. 1:8-9). Tak jak człowiek składa się z ducha, duszy i ciała (1 Tes. 5:23), tak samo dzieło zbawienia obejmuje te trzy części. Zbawienie naszego ducha (po grecku pneuma) jest dobrą nowiną dla świata, ludzi niewierzących, żyjących w grzechu, w oddaleniu od Boga i śmierci. Jeżeli ktoś przyjmie do swojego ducha przebaczenie grzechów, dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa, otrzymuje życie wieczne i zaczyna mieć społeczność z Bogiem. Jest to podstawa dalszego wybawienia, wybawienia naszej duszy (psyche — rozum, woła, uczucia). Proces ten trwa całe życie. Chrystus przy powtórnym swoim przyjściu wybawi także nasze ciało, względnie wzbudzi je. Początek zbawienia otrzymaliśmy wyłącznie przez wiarę w Chrystusa i Jego dzieło zbawienia, bez naszego udziału. Od czasów Lutra wiele na ten temat mówiono i pisano. Natomiast, jeżeli chodzi o zbawienie duszy, istnieje w dalszym ciągu niejasność. Jednak zbawienie naszej duszy bezwzględnie należy do tego wspaniałego, doskonałego dzieła zbawienia, które Bóg chce wykonać w nas — jednak we współpracy z nami. Za ten drugi krok trzeba zapłacić naszym „ja”. Kto jest gotowy do bycia posłusznym Bogu, aby stracić duszę, ten odnajdzie ją całkowicie odnowioną Królestwie Bożym. Pierwsze trzy rozdziały tej książki, w których jest mowa o znaczeniu, drodze i zbawieniu duszy były napisane przez Watchmana wcześniej (około 1930 roku). Później książka została uzupełniona o zagadnienie zbawienia i mocy życia Bożego w nas. Dopiero doświadczenia życia Bożego w nas pozwalają nam poznać Jego miłość i moc i czynią nas zdolnymi do posłuszeństwa, niesienia krzyża, pójścia za Panem wierze i miłości. … 

Waga0.2 kg
Wydawca

Verlag der Strom