ZAKON WOLNOŚCI W ŻYCIU DUCHOWYM

7,50 

SKU: ISBN 83-88546-20-1 Kategoria:

W roku 1875 w Anglii Północnej, w mieście Keswick, zorganizowano konwencję biblijną. Na tej konwencji uczono, że życie w świętosści i oddaniu dla Boga nie jest tylko teorią, ale jest naprawdę możliwe. Podstawą takiego zwycięskiego życia chrześcijańskiego była wiara w dokonane dzieło Chrystusa i w moc zamieszkujacego w życiu wierzących Ducha Świętego. Jednym z głównych nauczycieli w początkowych latach konwencji Keswick był Evan H. Hopkins. Jego książka Zakon Wolności w Życiu Duchowym była wydana w roku 1884. Jest ona nadal uważana za ważne dzieło w nauczaniu i praktyce tego ruchu uświęceniowego, który nadal istnieje w Anglii. Wydawnictwo Searchlight z przyjemnością oferuje tą klasyczną książkę po raz pierwszy w języku polskim. Wierzymy, że będzie wielką korzyścią dla wszystkich, którzy czytają ją z pragnieniem, by przybliżyć się do Chrystusa i być bardziej Jemu oddanymi. W połowie 17 wieku stan duchowy kościoła ewangelicznego w Anglii stoczył się do bardzo niskiego poziomu. Życie w prawdziwej świętości serca i postępowania było uważane za niemożliwe. W tym trudnym czasie Bóg wzbudził grupę ludzi, którzy zaczęli szukać takiej świętości życia, o jakiej mówił Jezus i nauczał w swoich listach Paweł. Ten ruch zaczął rozwijać się około roku 1870. W domach i na uniwersytetach w różnych częściach Anglii organizowano nauczanie na temat „głębszego życia”. Jedną z osób, która odgrywała w tym od początku ważną rolę, był kaznodzieja kościoła anglikańskiego Evan H. Hopkins.
    Hopkins urodził się w roku 1837, a w wieku 24 lat narodził się na nowo, do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Niedługo po tym rozpoczął służbę kaznodziejską w Londynie. Od początku wyróżniał się, jako efektywny ewangelista, ale był głodny głębszego i mocniejszego życia w Bogu. Pod koniec lat 1860 zaczął się w Anglii ruch przebudzenia.
    Książka, która dotknęła wielu ludzi, to Wyższe życie chrześcijańskie, którą napisał Dr W.E. Boardman. Hopkins był głęboko poruszony tą książką i krótko po tym zaczął brać udział w nabożeństwach, które były początkiem duchowego ruchu, który trwa do dzisiaj. Jak wspomniano wyżej, takie nabożeństwa organizowano w różnych miejscach w Anglii, ale nie było miejsca do regularnego nauczania, zachęty i duchowego wzrostu. W roku 1875 grupa kaznodziejów rozpoczęła konwencję w północnej Anglii, w mie�ście Keswick. Te konwencje mają miejsce w Anglii każdego lata. Wpływ tej konwencji był odczuwany po całej Anglii i Europie. Ci, którzy w nich uczestniczyli, napotkali wiele sprzeciwów od innych kościołów, które uważały naukę o świętości i uświęceniu za czystą fantazję. Wkładano wiele wysiłku, by te nabożeństwa zlikwidować, ale przywódcy tych kościołów nie mogli zaprzeczyć realności tych przeżyć. W roku 1886 Evan Hopkins przemawiał na konwencji w Keswick i pozostał centralną postacią tych konwencji aż do swojej śmierci w roku 1919. W roku 1884, by odpowiedzieć krytykom tej konwencji, napisał Zakon Wolności w Życiu Duchowym. Do teraz jest ona uważana za zdecydowane stanowisko i nauczanie na konwencjach Keswick.
   W swojej książce Hopkins nie ustanawia nauki o bezgrzesznej doskonałości, a zamiast tego zachęca czytelnika do szukania pełnego i całkowitego uwolnienia od grzechu poprzez spełnianie warunków, które są zapisane w Piśmie Świętym. W jednej ze swoich broszur Hopkins wymienia te warunki. Oto one: 1.Jest to warunek harmonii duszy z Bogiem. Jesteś chrześcijaninem, ale czy nie ma sporu pomiędzy twoją duszą, a Bogiem? Może to być coś małego, ale może nie poddałeś w tym swojej woli Bogu. Bóg położył na to Swój palec, a ty z tym walczysz. Może nazywasz to walką duchową, ale czy nie jest to duchowy bunt? 2. Jest to warunek duchowego wyposażenia. Jesteś narzędziem i Mistrz chce położyć na tobie Swoją rękę. Czy jesteś gotów. Czy się nadajesz? Wyobraź sobie stolarza wchodzącego do swojego warsztatu; ma on do wykonania piękne dzieło i cała jego uwaga skupiona jest na wykonaniu tej pracy. Bierze do ręki dłuto, ale jest ono tępe, więc od razu je odkłada i szuka innego. Dlaczego nie używa tego dłuta? Ono jest po to, by je używać. To dlatego, że nie jest przygotowane do użytku przez Mistrza. 3. Jest to stan przygotowywania do doświadczeń i cierpień. Powiesz, „Byłem tak zaskoczony dzisiaj rano”. W takim razie jeszcze nie masz tego błogosławieństwa. Mówisz, że rozumiesz i otrzymałeś to wiele tygodni temu, ale nie trwałeś w tym. Należy to mieć w gotowości w każdej chwili. 4. Oznacza to gotowość do walki. Mam przywilej widzieć, że Chrystus ma dla mnie pozycję zwycięzcy, a ja mam ją zająć przez wiarę. Wtedy jestem mocny i jestem w Chrystusie; moje stopy stoją na mocnym gruncie. 5. Jest to warunek duchowej mądrości. Szybko potrafisz rozpoznać wolę Bożą. Szybko potrafisz usłyszeć głos Boży. Jesteś gotów do posłuszeństwa bez zadawania pytań. To były podstawy nauczania Evana Hopkinsa; jeśli wierzący całkowicie poświęci się Chrystusowi i nauczy się trwać w Nim, wtedy przez wiarę w dzieło Chrystusa i moc Ducha Świętego możliwe jest życie w zwycięstwie nad grzechem. Jednak każdy indywidualnie musi spełnić warunki świętości. We wszystkich swoich pismach Hopkins podkreślał potrzebę modlitwy i całkowitego oddania się Chrystusowi. Książka, którą czytasz, została napisana, by pomóc indywidualnym ludziom dojść do takiego życia posłuszeństwa i zwycięstwa w Chrystusie Jezusie. W tych dniach, kiedy kościół na całym świecie jest bombardowany różnego rodzaju przesłaniami, które zdają się prowadzić do zaspokajania ludzkich pragnień, zamiast podobania się Bogu, z przyjemnością przekazujemy tą książkę, która tak wyraźnie mówi, co znaczy naśladować Chrystusa. Autor nie zatrzymuje się na prostym określeniu wymagań świętości, ale pomaga czytelnikowi zobaczyć zwycięstwo, które mamy w Chrystusie i zachęca nas do zwycięskiego życia dla chwały Boga Ojca. Modlimy się, by ta książka była wyzwaniem, zachętą i błogosławieństwem dla wszystkich, którzy ją czytają.

Waga0.24 kg