WIELKIE PRZEBUDZENIA (Colin Whittaker)

29,90 

Colin słusznie dokonuje rozróżnienia między ożywieniem Bożego ludu, a następującym po nim przebudzeniu narodu albo ludzi w danej okolicy. Gdy chrześcijanie są duchowo ożywieni, stają się solą ziemi i światłością świata, miastem położonym na górze, które nie może się ukryć.

Wytrwała modlitwa może kosztować. Gdybyśmy zapytali, dlaczego Kościół nie znajduje się w stanie ciągłego ożywienia, musielibyśmy wyznać, że podstawową przyczyną jest fakt, iż trzeba za nie ponieść pewne koszty. Kościół popada w okresy senności, jego świadectwo staje się nieskuteczne i w rezultacie naród odsuwa się od Boga. Widzimy zatem, że przebudzenie jest koniecznością.

Nie tylko modlitwa jest ceną, jaką się płaci. Wiele może wytrwała modlitwa człowieka wołającego do Boga sprawiedliwego. W czasie przebudzenia zauważamy wśród chrześcijan prawdziwą troskę o osobistą sprawiedliwość i świętość; pragnienie, by być jak Chrystus.

Chrześcijanie będą skutecznym świadectwem dla narodu, w którym panuje nieprawość tylko wtedy, gdy będą żyć w sprawiedliwości. Tylko wtedy mogą przynieść nadzieję społeczeństwu żyjącemu bez nadziei, jeżeli sami żyją w miłości, radości i pokoju. Tylko wtedy, gdy przedkładają nakazy ewangelii nad wszystko inne, szukając wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Wtedy, gdy stwierdzą, że Bóg zaspokaja ich potrzeby i jest do tego gotowy błogosławić poprzez nich innych ludzi.

Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek może wywołać przebudzenie ani to, że można na nie zasłużyć. Ludzie mogą jedynie prosić Boga o taki szczególny czas błogosławieństwa, przygotowując się do tego, aby Boże działanie mogło się zacząć w ich sercach oraz wi ich życiu. Dlatego nie ma sensu modlić się o przebudzenie, jeżeli nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem, na jeszcze większe podporządkowanie naszego życia Jego woli i Jego celom.

Bóg wykonuje swoje zamiary przez ludzi. Jest nieuniknione, że w czasie ożywienia i następującego po nim przebudzenia pewni ludzi wysuwają się na czoło. Ale przesłanie tej książki jest jasne: w czasie przebudzenia to sam Pan Jezus Chrystus jest postacią centralną, a Bóg najbardziej używa tych ludzi, którzy głoszą Jezusa i Jemu oddają cześć.

Modlę się, aby Bóg posłużył się tą książką w celu rozpalenia twojego serca wielkim pragnieniem przebudzenia w twoim życiu i w Kościele jako całości, tak abyśmy mogli ufnie wierzyć, że będziemy oglądać wielkie przebudzenie w całym kraju. Gdy będziecie czytać te stronice, niech Duch Święty rozpali w waszych sercach przekonanie, że znowu będą działy się rzeczy oglądane w poprzednich okresach i będą jeszcze wspanialsze. Jeżeli bowiem istnieje jakaś cecha charakterystyczna dla współczesnego przebudzenia trwającego już w wielu krajach, to jest fakt, że głoszeniu ewangelii Królestwa Bożego towarzyszą potęż- ne znaki i cuda. Bóg zajmuje się nawracaniem do siebie całych narodów. Wielu modli się o to, aby Jego Duch w swej suwerennej mocy przejawiał swe mocarne działanie w ich krajach.

Wydawca

Absolutnie Fantastyczne

Shopping Cart