WIARA, KTÓRA BUDZI DO ŻYCIA (Surprise Sithole)

26,90 

SKU: ISBN: 978-83-7752-053-6L Kategoria:

Przebywanie z ludźmi, którzy naprawdę spotkali w swoim życiu Jezusa, to coś niezwykle fascynującego.
Surprise Sithole jest właśnie jednym z nich. Wyróżnia się spośród wielu, ponieważ Jezus wybrał go i
wyrwał z ubogiej wioski w Afryce, żeby reprezentował Jego królestwo na całym świecie – z prostotą,
mocą i radością, które mogą pochodzić tylko od Pana. Surprise żyje w świecie miłości, uwielbienia i
objawienia, których rozpaczliwie poszukuje wiele spragnionych dusz tęskniących za prawdziwym
kontaktem z Bogiem. Jest człowiekiem bogatym w duchu oraz silnie obdarowanym zaraźliwą,
niewyczerpaną radością. Jest żywym uosobieniem obecności Jezusa, a jego świadectwo doskonale
oddaje wyjątkowe afrykańskie przebudzenie, które objęło już tysiące kościołów. Ruch, który zaczął się w RPA i Mozambiku, idzie dalej na północ, kraj za krajem, i będzie szerzył się aż po Jerozolimę. Ubodzy mieszkańcy Afryki słuchają Surprise’a, ponieważ daje im nadzieję, i nie mogą oprzeć się łasce widocznej w jego życiu. Teraz, dzięki tej książce, owa łaska staje się dostępna również dla głodnych i spragnionych Boga ludzi w innych zakątkach świata. Surprise jest prawdopodobnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Świadczy o radości, która się nie kończy, bez względu na okoliczności, radości, której płomień wznieca i podtrzymuje relacja z Jezusem. Surprise jest niewolnikiem miłości swojego Pana, chętnym, żeby wszędzie dzielić się swoim entuzjazmem królewskiego ucznia. Jego radość nie jest jednak płytka.
Opiera się na fundamencie Bożej bojaźni obfitującej w owoce Ducha. Z nich rodzi się świętość
pozwalająca oglądać Pana. Surprise dąży do doskonałości, do której wszyscy jesteśmy powołani, a którą możemy osiągnąć jedynie przez wiarę w naszego doskonałego Zbawiciela. Nasz drogi brat otrzymał błogosławieństwo wyjątkowej bliskości z Jezusem, dla niektórych wręcz trudnej do wyobrażenia.
W swojej służbie stara się zagrzewać innych do walki o podobną miłość, jaka wiąże go z jego
Oblubieńcem i Panem. Jego wędrówka z Jezusem charakteryzuje się nieprzeciętną liczbą objawień, a
ciągle nowe wizje, którymi Pan łaskawie go obdarza, napędzają jego życie i utrzymują je na właściwym kursie. Od chwili gdy Bóg zawołał go i swoim głosem wyrwał z ubogiej, smutnej egzystencji, Surprise, dziecko afrykańskich szamanów, otrzymuje od Ducha Świętego coraz więcej objawienia. Stał się oddanym i pilnym uczniem Bożego Słowa, więc owo połączenie Ducha i Słowa zapewnia mu równowagę potrzebną do wzmacniania innych wiernych i zdobywania serc tych, którzy znajdują się w trudnych, czasem dramatycznych okolicznościach. Na długiej liście darów duchowych Surprise’a znajdują się uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia. Jest bardzo aktywnym nauczycielem w szkole biblijnej Iris Ministries
w RPA i Mozambiku. Jezus z radością „doładowuje” za jego pośrednictwem wielu naszych studentów i
pastorów taką samą wiarą i mocą, jaką tak hojnie go obdarzył. Rozmowa z Surprise’em zawsze jest
fantastycznym przeżyciem, często wręcz wyrzuca on z siebie opowieści o Bożej interwencji w życiu ludzi, których los inaczej byłby smutny, szary i przygnębiający. Ubodzy mieszkańcy Afryki to wymagający słuchacze Ewangelii. Miliony ludzi na tym kontynencie doznają niewyobrażalnego cierpienia i rozpaczy, o jakich większość ludzi Zachodu nie ma pojęcia. Jezus odpowiada na to tak, jak tylko On potrafi – wybierając Surprise’a jako Swoje narzędzie sprawiedliwości w samym centrum najciemniejszego pogaństwa i najdotkliwszej biedy Afryki. Życie, osobowość i dary Surprise’a pokazują nam, w jaki sposób Jezus chce reagować na najgorsze poczynania szatana. Surpresa jest nieocenionym źródłem inspiracji i oparcia dla mnie, mojej żony Heidi i dla wszystkich, którzy służą w Iris Ministries.
W Jezusie wszystko jest możliwe. Nie ma tak beznadziejnej sytuacji, której Ewangelia nie mogłaby
odwrócić na Bożą chwałę dzięki Jego wielkiej mądrości. Metoda Pana to osoba! Surprise szerzy Jego
chwałę jak mało kto. Sithole pokazuje światu, że Jezus żyje i jest gotów objawiać się tym, którzy szukają Go całym sercem. Pokazuje, co jest możliwe w Bożym królestwie i czego nam jeszcze brakuje. Rozpala w nas pragnienie Jezusa i wszystkiego, co może On dla nas zrobić. Jest zawsze pełen energii i pasji, żeby realizować wszystko to, czego Pan od niego oczekuje. Na przykładzie mojego przyjaciela widzimy, jak Jezus potrafi zawładnąć ludzkim sercem. Surprise bardzo wysoko stawia poprzeczkę nam wszystkim, pragnącym, aby Duch Święty nas opanował, aż nie zostanie nic poza tym, co Mu się podoba.

Według nas, w wierze i dzięki Bożej łasce prowadzących przebudzenie wśród mieszkańców Afryki, Surprise jest niezastąpiony w roli międzynarodowego dyrektora służby Iris Ministries. Modlimy się, żeby świadectwo Surprisa i przytoczone w tej książce opowieści o nadprzyrodzonych objawieniach przeniosły każdego czytelnika na nowe wyżyny życia w Jezusie!

Rolland Baker
Iris Ministries, Pemba, Mozambik

Waga0.25 kg
Wydawca

Wydawnictwo Dawida

Shopping Cart