UZDROWIENIE ZDROWY PUNKT WIDZENIA

34,99 

Kategoria:

Impulsem do napisania tej książki była moja choroba. Zanim jeszcze lekarze oświadczyli, że mam nowotwór, Duch Boży zaczął wzmacniać moje serce nadzieją. Czuwał nad tym, bym idąc ciemną doliną, kierował się prawdą zawartą w Jego Słowie, a nie diagnozą i prognozami wydanymi przez ludzi. Boża obecność była jak obłok prowadzący mnie do mojej ziemi obiecanej – zdrowia. Przez wiele miesięcy poczucie nadprzyrodzonej opieki dodawało mi siły, a Jego Słowo wzbudzało wiarę w moim sercu. Tym, co Bóg mówił do mnie, chciałbym podzielić się z innymi – mam przekonanie, że treść tej książki wpłynie na życie wielu osób. Ponieważ to Jego Słowo, a nie moje, postanowiłem pozostać anonimowy. Nie ma w tym żadnej pychy – po prostu nie chcę, by ktokolwiek patrzył na treść tych stron z perspektywy człowieka, który je napisał. Tym bardziej nie chciałbym, by ktoś popatrzył na mnie z punktu widzenia zawartych tu słów. Daleki jestem od tego, by odebrać choćby część chwały należnej Jemu i tylko Jemu. Moje są tylko litery – duch, jaki za nimi stoi, pochodzi z nieba. W innym przypadku wartość tej książki byłaby zerowa. To Jego Słowo jest życiem. To Jego Słowo ma moc. To Jego Słowo jest Prawdą. I z tego powodu to Jemu należy się chwała. Wystarczy mi to, że w trakcie pisania tej książki mogłem lepiej poznać Jego wolę i naturę – słuchanie Bożego Ducha jest najwspanialszym przeżyciem i największą zapłatą. Mam też nadzieję, że prawda zawarta na tych stronach pozwoli czytelnikom przejść bezpiecznie przez ich ciemną dolinę.

Spis treści Od Autora ……………………………………………………………………………………….. 5
Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………… 7
Rozdział 1 Źródło choroby i sposoby przyjęcia uzdrowienia …………………………………. 11
Rozdział 2 Życie bez przymierza ………………………………………………………………………… 17
Rozdział 3 Zdrowie w Starym Przymierzu …………………………………………………………… 21
Rozdział 4 Uzdrowienie w Nowym Przymierzu ……………………………………………………. 35
Rozdział 5 Charyzmaty w historii Kościoła ………………………………………………………….. 49
Rozdział 6 Odkupienie, autorytet i moc… …………………………………………………………….. 81
Odkupienie ………………………………………………………………………………………………………. 82
Autorytet ………………………………………………………………………………………………………….. 86
Moc Ducha Świętego ………………………………………………………………………………………….. 90
Rozdział 7 Wiara aktywująca zwycięstwo ………………………………………………………………. 97
„Nie mam wiary” ……………………………………………………………………………………………….. 108
Grzech, pokusa i uzdrowienie ………………………………………………………………………………. 115
„Nie nadaję się – nie zostałem posłany” ………………………………………………………………… 117
„Niepowodzenie” ………………………………………………………………………………………………… 124
„Nie mam namaszczenia” …………………………………………………………………………………….. 129
Rozdział 8 Przeszkody ………………………………………………………………………………………….. 135
Brak poznania i posłuszeństwa ………………………………………………………………………………. 136
Nie walczymy z ciałem …………………………………………………………………………………………… 150
uzdrowienie. zdrowy punkt widzenia „Jesteś chory, bo zgrzeszyłeś” …………………………… 155
Nie czekaj na specjalne prowadzenie ……………………………………………………………………….. 159
„Nie cofaj się” ………………………………………………………………………………………………………… 165
Chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu ………………………………………………………………………. 173
„Dlaczego on został uzdrowiony, a ja nie?” ………………………………………………………………… 180
Wypowiadanie niewiary …………………………………………………………………………………………… 185
Rozdział 9 Mity ……………………………………………………………………………………………………….. 191
Cierń w ciele Pawła …………………………………………………………………………………………………… 191
Dolegliwości Tymoteusza ………………………………………………………………………………………….. 197
Niemoc Trofima i Epafrodyta …………………………………………………………………………………….. 200
„Jezus nie uzdrowił wszystkich” ………………………………………………………………………………….. 205
„Choroba może być czymś dobrym” ……………………………………………………………………………… 209
Post i modlitwa …………………………………………………………………………………………………………… 214
Rozdział 10 Uczniostwo ……………………………………………………………………………………………….. 221
Ufność i pewność …………………………………………………………………………………………………………. 231
„Nie uzależniaj uzdrowienia od pobożności chorego” ………………………………………………………. 236
Nie stosuj cudzej metody – chyba że naśladujesz Jezusa ………………………………………………….. 241
Działaj w mocy …………………………………………………………………………………………………………….. 245
Jak przynieść uzdrowienie? …………………………………………………………………………………………… 249
Zamiast zakończenia ………………………………………………………….. 253
Skróty ksiąg Nowego i Stergo Przymierza …………………………….. 254

Wydawca

Hesed Healing Ministries

Shopping Cart