Promocja!

TWÓRCY HISTORII

5,00 

Dostępność: 5 w magazynie

SKU: ISBN: 978-83-925211-0-5 Kategorie: ,

 The Alliance for Saturation Church Planting (ASCP) współtworzy kilka misji zagranicznych; posiada indywidualnych współpracowników w różnych polskich kościołach. Zadaniem ASCP jest szkolenie osób zakładających zbory, promocja polskiego ruchu na rzecz zakładania zborów, organizacja seminariów i różnego rodzaju poradnictwa dotyczącego wzrostu kościoła oraz badanie obecnego stanu polskich kościołów.

W myśl starej łacińskiej maksymy „yerba docent, exempla trahunt” (słowa uczą, przykłady pociągają) polecam ten zbiór wybranych świadectw osób trudzących się służbą zakładania nowych wspólnot ewangelicznych.
               Andrzej Bajeński, prezbiter naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych

Z radością i z niedosytem witam tę publikację. Z radością, bo to fascynująca pozycja mówiąca o pragnieniu realizacji Wielkiego Nakazu Misyjnego przez konkretnych chrześcijan. Z inspiracji Chrystusa Pana, niekiedy wbrew swym planom, przeszli ze sfery mówienia do sfery działania i w tej płaszczyźnie czują się szczęśliwi i spełnieni. Z niedosytem natomiast, bo wiem, że to znikoma część rzeczywistości wymagającej opisu. Stąd też zachęcam pomysłodawców i realizatorów do kontynuowania tej serii. Wierzę, że błogosławieństwo, którego doznałem w trakcie lektury będzie udziałem wszystkich czytelników.
                    bp Mieczysław Czajko, prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego

Polska jest krajem szczególnym w skali Europy ze względu na swoje położenie, historię i religijność. W wyjątkowej religijności Polski zawarty jest jednak pewien paradoks: tylko część naszych rodaków zna biblijne przesłanie o Ewangelii, co sprawia, że Polska jest krajem niezewangelizowanym. Najskuteczniejszym na dłuższą metę sposobem ewangelizacji jest zakładanie zdrowych zborów. Książka Twórcy historii – zakładanie zborów na miarę XXI wieku” jest pozycją nowatorską i powinna znaleźć się w biblioteczkach wszystkich mających na sercu ewangelizację naszego kraju.
                            Jacek Duda, prezbiter naczelny Kościół Ewangelicznych Chrześcijan

Pamiętając o fundamentalnej prawdzie, że to sam Jezus Chrystus buduje swój Kościół, dostrzeżemy w tej książce misyjną pasję, odważne marzenia, autentyczną troskę o ginący świat oraz kreatywność i twórczą wyobraźnię młodych ludzi – wspaniałych narzędzi w ręku Pana. Siła ich osobistego przykładu niech stanie się duchową inspiracją dla kolejnych Bożych zapaleńców, poprzez których Chrystus będzie nadal budował swój Kościół w Polsce.
                                    dr Andrzej Seweryn, prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów

Waga0.25 kg
Shopping Cart