TWARZĄ W TWARZ (Cieszka Żółtko) audiobook

20,00 

„Twarzą w twarz” – monodram w wykonaniu Cieszki Żółtko zainspirowany książką Tima Stevensona „The Bema: A Story About The Judgment Seat Of Christ”, cieszący się uznaniem wśród wielu społeczności chrześcijańskich. Opowiada o tym, jak może wyglądać spotkanie każdego wierzącego człowieka ze Zbawicielem. Spotkanie, o którym apostoł Paweł pisze w 2 Liście do Koryntian 5,10: „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.”
W prosty, a zarazem niezwykle poruszający sposób autorka przekazuje nie tylko wizję tego wydarzenia, ale mówi o naszym codziennym życiu: naszych celach, pragnieniach, motywacjach. Jego wielką wartością jest budzenie refleksji o tym, co tak naprawdę jest ważne, nie moralizuje, nie oskarża a raczej pokazuje wielkość i łaskawość Boga.

napisała i czyta: Cieszka Żółtko (na motywie zaczerpniętym z książki Tima Stevensona „The Bema”)
muzyka: Paweł Seweryn

Rok wydania: 2021
Nośnik: CD
Format: Audiobook
Czas trwania: 71 minut

Shopping Cart