TRZY ROZPRAWY

22,50 

SKU: z5 Kategoria:

„Zbożna biesiada”, ” Zachęta do filozofii chrześcijańskiej”, ” Metoda prawdziwej teologii” z dodaniem ” Listu o filozofii ewangelicznej” przełożył i opracował Juliusz Domański

Składające się na niniejszą książkę pisma Erazma z Rotterdamu ilustrują w sposób reprezentatywny dla okresu jego pracy nad wydaniem Nowego Testamentu zasadnicze poglądy tego myśliciela. Głęboko zakorzenione w chrześcijańskiej i klasycznej tradycji myślowej, napisane barwnie i z żarliwą pasją rozprawy mają w zamyśle ich autora przybliżyć i upowszechnić nauczanie Chrystusa.

Waga0.3 kg
Shopping Cart