TRZY OBLICZA UNIJNYCH GRANIC (Monika Trojanowska-Strzęboszewska)

49,90 

SKU: ISBN: 978-83-7561-138-0 Kategoria:

Książka stanowi próbę wyjaśnienia fenomenu Unii Europejskiej. Odwołując się do trzech modeli terytorialnej organizacji władzy autorka pyta, czy realizowany w UE projekt politycznego i ekonomicznego zjednoczenia ma charakter quasi-państwowy, (neo)średniowieczny czy imperialny? Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza funkcjonalnego wymiaru unijnych granic zewnętrznych. Pokazuje ona, że na gruncie unijnej polityki granic zewnętrznych równolegle realizowane są konkurujące ze sobą trzy strategie oddziaływania na funkcje i charakter tych granic. Ukierunkowano je na obniżanie stopnia izolacji obszarów przygranicznych, ustanawianie ekskluzyjnego reżimu kontroli granic oraz budowanie przyjaznej (za)granicy poprzez tworzenie w jej otoczeniu zewnętrznym powiązań o charakterze gospodarczym i politycznym oraz rozpowszechnianie standardów i systemu wartości, przyjętych przez UE. Książka polecana jest studentom europeistyki i stosunków międzynarodowych, a także wszystkim tym, których nurtują pytania, czym jest i w którą stronę zmierza UE.  

O AUTORCE

Monika Trojanowska-Strzęboszewska – doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Politologii UKSW, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Obszar zainteresowań badawczych: integracja europejska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej granic zewnętrznych UE oraz europejskich polityk imigracyjnych, a także teorii i koncepcji integracji europejskiej.

OPINIE

Publikacja jest wartościowym i twórczym przedsięwzięciem co najmniej z trzech przyczyn:
•    wyboru tematu – aktualnego i stanowiącego przedmiot  zainteresowania różnych dyscyplin naukowych: politologii, prawa, socjologii, ekonomii czy socjologii;
•    twórczej jego konceptualizacji z pokazaniem różnych aspektów omawianego zjawiska przy równocześnie silnym osadzeniu w paradygmatach politologicznych;
•    analitycznego charakteru przejawiającego się w podporządkowaniu niezbędnego opisu potrzebom formułowanych wniosków i syntez.

prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Waga0.34 kg
Shopping Cart