TORA. PIĘCIOKSIĄG. Wprowadzenie w zagadnienia teologiczne i historyczno-krytyczne (Janusz Lemański)

70,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Z początkiem XXI wieku, po chaosie spowodowanym zanegowaniem Wellhausenowskiego modelu wyjaśniania genezy Pięcioksięgu, wyłoniła się wreszcie nowa koncepcja opisująca proces powstania tego dzieła. Wyniki współczesnych badan pozwalają dziś ułożyć się we w miarę koherentny schemat, wyjaśniający, jak powstał Pięcioksiąg oraz jakie towarzyszyły temu uwarunkowania historyczno-społeczne.

W polskiej literaturze biblijnej cały proces przemian na tym polu nie doczekał się jeszcze kompleksowego opracowania. Pierwszym polskim egzegeta, który dokonał recepcji aktualnego na początku lat 90. ubiegłego wieku stanu badan i wykorzystał je owocnie w swojej pracy badawczej, był Waldemar Chrostowski. Później pojawiło się jednak jedynie kilka ogólnych opracowań poświęconych głównie tezom Johna Van Setersa.

W ostatnim czasie na uwagę zasługuje natomiast książka habilitacyjna dra Marcina Majewskiego. Jednak i ona prezentuje zaledwie fragment szerokiego spektrum zagadnień dyskutowanych w ostatnim czasie w związku z Pięcioksięgiem. Podjęcie wiec próby zaprezentowania etapów badawczych nad Pięcioksięgiem, wraz z prezentacja aktualnego status quaestionis w tej dziedzinie, wydaje się dzisiaj przedsięwzięciem koniecznym, zwłaszcza w obszarze polskiej biblistyki.

Pierwsza wersja tej książki powstała w 2009 roku. Z pewnych przyczyn nie doczekała się jednak wówczas publikacji. Nie wyszło to jednak samej książce na złe. Obecna jej wersja jest bowiem dzięki temu co najmniej kilka razy obszerniejsza od pierwowzoru, znacznie zmodyfikowana i uzupełniona o nowsze publikacje oraz zawarte w nich efekty badan – fragment Wstępu.

Shopping Cart