SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ

19,00 

SKU: ISBN 83-85435-21-2 Kategoria:

Kształtowanie umiejętności dialogu małżeńskiego, będącego podstawą do stworzenia trwałego i szczęśliwego związku.

Umiejętność porozumiewania się jest kluczem do zawierania wspaniałych i trwałych związków małżeńskich.

Wiele małżeństw cierpi dlatego, że mąż albo żona nie potrafią czytać w myślach swojego partnera. Większości konfliktów można by uniknąć, gdyby małżonkowie potrafili właściwie odczytać swoje intencje, a nie zatrzymywali się na poziomie złudnych często wrażeń.

H. Norman Wright w lekki i często dowcipny sposób pokazuje, dlaczego mimo szczerych wysiłków wiele osób nie jest w stanie pokonać bariery zrozumienia ukochanej osoby. Miłość i oddanie, choć mają fundamentalne znaczenie, jednak nie wystarczają do zbudowania dobrego małżeństwa. Brakującym spoiwem jest umiejętność porozumiewania się , której trzeba się po prostu nauczyć.

Opanowanie kilku podanych przez autora zasad i poznanie mechanizmów komunikowania się może dopomóc małżonkom w opanowaniu tej cennej umiejętności.
Grupa odbiorców książki:
Małżonkowie, terapeuci, pracownicy poradni rodzinnych, instruktorzy kursów przedmałżeńskich, księża, wychowawcy, nauczyciele.

Waga0.2 kg
Shopping Cart