SWAT Apostolskie Szkolenie Walki Duchowej (Curry Blake)

29,00 

Kategoria:

O Podręczniku:

4 Zasady SWAT: Wojna została wygrana, ale nadal pozostały bitwy, które musimy stoczyć.

Mamy wroga, któremu musimy się przeciwstawić i którego musimy pokonać. Oręż naszej walki jest z Boga i ma moc.

Zasady sztuki wojennej są uniwersalne – mogą działać zarówno na twoją korzyść, jak i przeciwko tobie.

Jesteśmy armią objawiającą Jezusa – Nadzieję Chwały! – Curry R. Blake

Dopóki kobiety płaczą, ja będę walczył; dopóki małe dzieci są głodne, ja będę walczył; dopóki kobiety trafiają do więzień, ja będę walczył; dopóki pozostaje choć jeden pijak, dopóki po ulicach błąka się choć jedna mała dziewczynka, dopóki pozostaje choć jedna zagubiona dusza bez Bożego światła, będę walczył, będę walczył do samego końca! – William Booth

 

Spis Treści:

Sesja 1: Czym jest S.W.A.T.? ………………………………………………………….. 7

Sesja 2: Rzeczywistość duchowej walki ……………………………………………. 11

Sesja 3: Rzeczywistość walki duchowej Część 2 …………………………………. 13

Sesja 4: Czym jest prawdziwa wojna duchowa? …………………………………. 17

Sesja 5: Kim jest Wojownik Duchowy? …………………………………………….. 21

Sesja 6: Cechy Duchowego Wojownika ……………………………………………. 25

Sesja 7: Oręż Duchowej Walki ……………………………………………………….. 28

Sesja 8: Zasada bezpieczeństwa ……………………………………………………… 35

Sesja 9: Zasada celu ……………………………………………………………………… 37

Sesja 10: Zasada masy ……………………………………………………………………… 41

Sesja 11: Zasada zaskoczenia …………………………………………………………… 43

Sesja 12: Zasada ofensywy ………………………………………………………………. 47

Sesja 13: Zasada ekonomii sił ………………………………………………………….. 50

Sesja 14: Zasada manewru ………………………………………………………………. 55

Sesja 15: Zasada jedności dowodzenia ……………………………………………… 58

Sesja 16: Zasada prostoty ………………………………………………………………… 61

Sesja 17: Zasada wykorzystywania …………………………………………………… 63

Sesja 18: Zasada moralnego obowiązku ……………………………………………. 65

 

Podręcznik jest uzupełnieniem wykładów SWAT 1 i SWAT 2:

SWAT 1 – https://hesed.pl/wyklad/swat-1-curry-blake

SWAT 2 – https://hesed.pl/wyklad/swat-2-curry-blake