STWORZENIE A EWOLUCJA

35,00 

Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej

SKU: ISBN: 978-83-60131-12-1 Kategoria:

Kolejna książka z serii DEBATY przedstawia trzy dominujące w ewangelikaliźmie nurty chrześcijańskiego kreacjonizmu: kreacjonizm młodej Ziemi, kreacjonizm starej Ziemi oraz ewolucję teistyczną. Autorzy oprócz zaprezentowania swych poglądów, mają możliwość skomentowania pozostałych opcji. Wypowiadają się również zaproszeni do dyskusji naukowcy spoza tych nurtów.    

Znakomita okazja dla każdego, kto poszukuje w miarę zwięzłego przeglądu rozmaitych ujęć problemu pochodzenia i istnienia Wszechświata oraz genezy życia na Ziemi z perspektywy uwzględniającej biblijny opis stworzenia.

 Kreacjoniści młodoziemscy […] wierzą w historyczność Upadku, mającego poważne konsekwencje dla całej ekonomii przyrodniczej […] jako oznakę radykalnej zmiany w porządku naturalnym, dotyczącą nie tylko ludzi, ale i wszystkich organizmów. Śmierć pojawiła się
w świecie wraz z Adamem.
Paul Nelson i John Mark Reynolds
 Moim zdaniem Ziemia ma około cztery lub pięć miliardów lat, a Wszechświat od dziesięciu do dwudziestu miliardów lat. Jako kreacjonista starej Ziemi sądzę, że […] do stworzenia Wszechświata Bóg posłużył się mieszanką nad naturalnej interwencji i opatrznościowego kierownictwa.
Robert C. Newman
 Mój punkt widzenia, zgodnie z którym koncepcje boskiego stworzenia i biotycznej ewolucji nie są antagonistyczne, jest stanowiskiem dość niepopularnym […] Bóg nadał istnienie początkowo
bezkształtnemu stworzeniu, jednak wyposażył je we wszystkie zdolności do samoorganizacji i przekształcania się z czasem w różnorodne struktury i formy, jakie kiedykolwiek się pojawiły.
Howard J. Van Till

Waga0.34 kg