STUDIUM LISTÓW DO KOŚCIOŁÓW (Seria STUDIUM BIBLIJNE) Mike Bickle

25,00 

SKU: 10860 Kategoria:

Siedem listów do kościołów w Księdze Objawienia, to listy skierowane do konkretnych kościołów istniejących w pierwszych wiekach w Azji Mniejszej, jednak w wymiarze duchowego przesłania, są to listy aktualne dla Kościoła przez cały czas, a szczególnie w czasach ostatecznych. Są to prorocze napomnienia i zachęty, które Kościół musi poznać i zrozumieć, aby wypełnić wolę Ojca i stać się rzeczywiście Oblubienicą Jezusa. Studium to pomaga nam zrozumieć również serce Jezusa w odniesieniu do Kościoła.

Spis treści:

Sesja 1:       Dlaczego musimy zrozumieć listy do 7 kościołów z Księgi Objawienia 2-3
Sesja 2:       Efez: Powrót do pierwszej miłości (Obj 2:1-7)
Sesja 3:       Smyrna: Wierność w cierpieniu (Obj 2:8-11)
Sesja 4:       Pergamon: Kompromisowy kościół (Obj 2:12-17)
Sesja 5:       Tiatyra: Wzrastająca działalność i niemoralność (Obj 2:18-29)
Sesja 6:       Sardes: Reputacja bez treści duchowej (Obj 3:1-6)
Sesja 7:       Filadelfia: Wierność Jezusowi (Obj 3:7-13) (Cz.1)
Sesja 8:       Filadelfia: Wierność i wieczna nagroda (Obj 3:7-13) (Cz.2)
Sesja 9:       Laodycea: Duchowa pycha i letniość (Obj 3:14-22)
Sesja 10:     Kim sa zwycięscy z Księgi Objawienia 2-3?
Sesja 11:     Szesnaście opisów Jezusa: Przygotowanie na czasy ostateczne (Obj 1-3)

Waga0.4 kg