STAROŻYTNY IZRAEL

49,00 

SKU: ISBN 978-83-7492-041-4 Kategoria:

Podręcznik przedstawiający rzetelną rekonstrukcję

historycznej przeszłości Izraela począwszy od okresu

patriarchalnego, poprzez pobyt w Egipcie i Wyjście,

osiedlenie się w Kanaanie, zjednoczenie i podzielenie

monarchii, wygnanie babilońskie i powrót, okres

hellenistycznym, aż po dominację Rzymian.

W piśmiennictwie polskim istnieje kilka dobrych opracowań

poświęconych historii staroŜytnego Izraela, napisanych

przez rodzimych autorów i przetłumaczonych z języków

obcych. Jednak żadne z nich nie ma zalet będących udziałem

StaroŜytnego Izraela. Z szerokim zakresem poruszanej

problematyki, obejmującej rozległą panoramę od początków

patriarchalnych do 70 r. po Chr., idzie w parze nie tylko

głębia w jej potraktowaniu, ale i przystępność formy.

Ogromnej erudycji autora towarzyszy jasność i precyzja

wykładu. Duże znaczenie ma umiejętne przedstawienie

rozmaitych stanowisk, punktów widzenia i poglądów, tam

zaś, gdzie pełna zgoda uczonych nie jest możliwa, pomoc w

wyrabianiu sobie przez czytelnika własnej opinii na

poruszane tematy. Ważne uzupełnienie tekstu stanowią

mapy, wykresy, fotografie, które powiększają wiedzę i

oddziałują na wyobraźnię.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Książka adresowana do wszystkich, którzy zainteresowani

są pogłębieniem wiedzy na temat historii starożytnego

Izraela.

Waga0.85 kg
Shopping Cart