SŁOWO O KRZYŻU (Watchman Nee)

20,00 

Dostępność: 50 w magazynie

SKU: 4349 Kategoria:

Wstęp:

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą (1 Kor. 1:18). Pozornie wydaje się, że śmierć Pana Jezusa na krzyżu była porażką. Jednak Bóg już przed wiekami objawił swój plan, w którym przewidział, że Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię, zmazę winę człowieka i przyprowadzi do Boga wiele dzieci (Iz.7: 14 i rozdział 53). Brak słów na opisanie tego, jak ogromne następstwo w sferze duchowej miała śmierć Chrystusa. Pozorne zwycięstwo wroga nad Synem Bożym okazało się największą hańbą i klęską szatana. Z 1 Księgi Mojżeszowej 2 dowiadujemy się. że tuż po upadku człowieka Bóg ogłosił dobrą nowinę: potomek niewiasty, Chrystus, zdepcze głowę węża, a wąż ukąsi Go w piętę (lMojż.3:15). Pan Jezus Chrystus urodził się z niewiasty jako człowiek i żył jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, w całkowitym posłuszeństwie Bogu, swojemu Ojcu. Jego śmierć na krzyżu także była dobrowolna i zgodna z wolą Bożą. Na krótko przed ukrzyżowaniem Pan Jezus modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie (Ew.Łuk.22:42). Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, nawet zjawiska przyrody takie jak trzęsienie ziemi i ciemność, która ogarnęła ziemię, wskazywały na dokonujący się w niewidzialnym świecie przewrót. Równocześnie w świątyni rozdarła się zasłona. Oznaczało to, że niemożliwy dotychczas dostęp do Boga stal się możliwy. Treść Listu do Hebrajczyków świadczy, że Jezus Chrystus jako człowiek zniszczył diabła i uwolnił spod jego panowania człowieka. Na krzyżu Pan Jezus rozbił nadziemskie moce i władze i wystawił je na pokaz (Kol.2:15). Na krzyżu zostały przebaczone nam grzechy (IPtr.2:24) i ukrzyżowany został stary człowiek, nasze „ja (Rz.6:6; Gal.2:20). Chrystus umarł jako ziarno pszeniczne, aby przez zmartwychwstanie wydać wiele ziaren (Ew.J. 1:12). Na krzyżu Chrystus usunął wszystkie narodowe, socjalne, kulturowe, religijne bariery i wrogość; dał swój pokój i wydal nowego człowieka — Kościół (Ef.2: 14-17). Jakież bogactwo zawarte jest w śmierci Chrystusa! Jeżeli ta śmierć ma być skuteczna w naszym życiu, to musimy konsekwentnie stosować krzyż. Zaczyna się to bardzo prosto. Musimy, tak jak Paweł, zastępczą śmierć Jezusa uznać za fakt i wyznać z wiarą: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany (Gał.2:20). Im szybciej nauczymy się stosować krzyż, tym szybciej będziemy doświadczać życia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa (2Tym.2: 11). Celem jest niezmącona społeczność z Bogiem, która poprzez „ja, starego człowieka i grzech została zakłócona. Krzyż nie jest uciążliwy nawet wtedy, gdy jest związany z cierpieniem, gdyż usuwa to, co hamuje wzrost naszej wiary i uwalnia od wszystkiego co stoi między nami i Bogiem oraz to, co stoi między ludźmi (Ef.2:14 i dalsze). Ważnym warunkiem dla życia Kościoła jest, abyśmy z wiarą i dziękczynieniem stosowali często krzyż tzn. przyjmowali dokonane dzieło Chrystusa i dzielili się naszymi doświadczeniami krzyża. Tylko w ten sposób mogą wierzący w pokoju i jedności budować się na mieszkanie Boże w duchu — by być świadectwem Bożym przed ludźmi (Ew.J.17:21-22) i by wypełnić Boży plan ku Jego zadowoleniu (Ef.1:12; 3:31). Watchman Nee już w swoich młodych latach nauczył się przyjmować prawdę o krzyżu bardzo starannie i dogłębnie, tak, że mając 21 lat napisał traktat „Umrzeć z Chrystusem . To wpłynęło na jego dalsze życie i stało się źródłem owocnej służby. W jego miłości do Pana dane mu było nie tylko wyjaśniać Słowo Boże dokładnie i zgadnie z prawdą o Chrystusie, ale także dane mu było służyć wierzącym w duchu i budować Kościół. 

Waga0.2 kg
Wydawca

Verlag der Strom