SEKRET PAWŁA

18,00 

SKU: ISBN: 83-86366-65-6 Kategoria:

„[…] Tym więc, co pochłonęło Świętego Pawła do jego niezmordowanego biegu ewangelizacyjnego była płonąca miłość Jezusa Chrystusa, miłosierdzie naszego Boga Ojca i pożerający ogień Ducha. Wyjaśnia to Koryntianom w następujący sposób: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Jakąż przeto mam zapłatę? bez żadnej zapłaty , nie korzystam z praw jakie mi daje Ewangelia „(1 Kor 9, 1)
To przeświadczenie pochłonęło apostoła do biegu przez cały świat i do niesienia na tysiące sposobów Dobrej Nowiny o Jezusie wszystkim narodom: „Poczynając od Jerozolimy i na całym obszarze, aż po Ilirię”, a potem prawdopodobnie aż po odległe rejony Półwyspu Iberyjskiego (Rz 15, 19,24). […]
Te dwanaście rozdziałów, mają w sobie taki dynamizm, że pociągną Cię, abyś ściślej poszedł tropem Apostoła narodów w podwójnym kierunku: najpierw, aby spotkać w nowy i radosny sposób Jezusa Zmartwychwstałego – to droga twojego osobistego Damaszku – a następnie, aby zapłonąć ideałami ewangelizacyjnymi, nieść wszędzie Dobrą Nowinę o Jezusie pod tchnieniem Ducha Świętego.
Salvador Carillo Alday, MSpS

Waga0.3 kg