REINTERPRETACJA TEKSTU O ABRAHAMIE Z RDZ 11,27-25,18 W SEPTUAGINCIE (Krzysztof Piotr Kowalik)

41,95 

SKU: ISBN 9788374246019 Kategoria:

Na gruncie polskim tylko nieliczni egzegeci podejmują kwestię reinterpretacji tekstów Biblii Hebrajskiej w Septuagincie. Problem ten jest bardzo istotny w naszych czasach, kiedy pytamy o funkcję i nurt formowania się Biblii Starego Testamentu. Wszystko sprowadza się do pytania: Czy Septuaginta jest jedynie starożytnym tłumaczeniem, które pozwala zastanowić się nad różnymi wariantami tekstualnymi Biblii Hebrajskiej, czy też jest inną Biblią wyrażoną w odrębnej szacie językowej i kulturowej?

 

Notka o Autorze: Krzysztof Piotr Kowalik, ur. w 1966 r., kapłan diecezji kaliskiej, absolwent biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej (doktorat z teologii biblijnej – 2006 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obecnie prowadzi zajęcia z biblistyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu oraz Instytucie Teologicznym Diecezji Kaliskiej. Od roku 1998 jest przewodnikiem pielgrzymek do miejsc biblijnych. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Waga0.35 kg
Shopping Cart