PYTANIE O BOGA ŚWIĘTOŚĆ, MOWA I MILCZENIE

26,25 

SKU: ISBN: 978-83-7033-682-0 Kategoria:

Nicholas Lash w swoich wykładach jest intrygująco wyrazisty i prowokująco polemiczny. Z wyspiarską elegancją wytyka współczesnym prądom myślowym przyjęte milcząco nonsensowne założenia. Precyzyjnym narzędziem logicznej analizy dowodzi, że milczenie o rzeczach najważniejszych jest barbarzyństwem, antyhumanizmem, a nawet nihilizmem. Równocześnie roztacza wizję ponowoczesnego uniwersalizmu chrześcijaństwa, jego misji spotkania z innymi i głoszenia Słowa.

Nicholas Lash, pierwszy i jedyny katolicki teolog wśród profesorów teologii – tradycyjnie anglikańskiego – wydziału uniwersytetu w Cambridge, należy do najbardziej wykształconych, najmądrzejszych i najprzenikliwiej myślących ludzi, jakich znam. Profesor mający opinię niezwykle surowego egzaminatora i znakomitego mówcy, znany jest ze swego typowo angielskiego poczucia humoru, suchego, intelektualnego, często kąśliwie ironicznego. Jego studenci i przyjaciele w czasie wykładu zawsze nieco podświadomie czekają na moment, kiedy po dłuższej argumentacji zmierzającej w jednym kierunku wypowie, unosząc w górę palec wskazujący, swoje charakterystyczne „ale”… (Ks. Tomá� Halík)

NICHOLAS LASH (ur. 1934) jest jednym z najwybitniejszych współczesnych katolickich teologów brytyjskich. Jest wyśmienitym znawcą dzieł św. Tomasza z Akwinu, ale także współczesnych teologów m.in. Karla Rahnera i Karla Bartha. Znaczący wpływ na jego teologię miała współczesna filozofia (zwłaszcza Wittgenstein), dzięki czemu Lash potrafii dokonywać wspaniałych syntez teologiczno-filozoficznych. Jest autorem licznych publikacji, przez wiele lat był stałym współpracownikiem The Tablet oraz wykładowcą teologii na Uniwersytecie w Cambridge.

Waga0.2 kg
Shopping Cart