PRZYWÓDZTWO WEDŁUG APOSTOŁA PAWŁA

13,00 

SKU: ISBN 83-87131-26-1 Kategoria:

John Stott zdecydowanie nawołuje, byśmy nasz pogląd na przywództwo uzależnili od naszego poglądu na kościół, a nie odwrotnie. Na podstawie 1 Listu do Koryntian 1-4 pokazuje, jak kluczowe jest zagadnienie 'mocy w słabości'. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego w objawieniu i analizuje cztery najdonioślejsze wzory służby Pawła, z których każdy jest aspektem pokory. Sprzeciwiając się pokusie wprowadzania modeli przywództwa opartego na świeckiej mądrości, John Stott wzywa przywódców chrześcijańskich, by ponad wszystko cechowali się „łagodnością i cichością Chrystusową”.

Spis treści:

1. Wprowadzenie – Przywództwo
2. Dwuznaczność Kościoła
    1 List do Koryntian 1,1-17
3. Moc w  słabości
    1 List do Koryntian 1,18-2,5
4. Duch Święty i Pismo Święte
    1 List do Koryntian 2,6-16
5. Kościół i Trójca
    1 List do Koryntian 3
6. Modele służby
    1 List do Koryntian 4
7. Chrystus czy kultura
8. Bibliografia

Waga0.2 kg
Shopping Cart