PRZEWODNIK PO ZIEMI ŚWIĘTEJ

59,99 

SKU: ISBN 978-83-7492-043-8 Kategoria:

Przewodnik po Ziemi Świętej to rezultat głębokiej erudycji

połączonej ze starannością i prostotą wykładu. Stanowi

bezcenną pomoc dla kaŜdego, kto udaje się do Izraela, aby –

jako pielgrzym czy turysta – poznawać jego przebogate dzieje.

Książka przedstawia bardzo szeroką panoramę od

pierwszych śladów obecności człowieka po pięknie

zdobione pałace i domostwa mameluków. Tak rozległy

horyzont obejmuje czasy sięgające epoki kamiennej po

początki XVIII wieku.

Jerome Murphy – O’Connor z pietyzmem pokazuje, co

dziś jeszcze moŜna zobaczyć z dawnej świetności biblijnego

i pobiblijnego Izraela, z pozostałości z okresu Ŝycia Jezusa i

istnienia wczesnego Kościoła oraz zabytków religii i kultury

islamu. Wiadomościom teoretycznym towarzyszą przydatne

wskazówki praktyczne oraz mapy, szkice i rysunki. Mając

do dyspozycji taką pomoc, sprawniej poruszamy się w

gąszczu świadectw, jakie pozostawiła długa prehistoria i

historia Ziemi Świętej. Głębiej teŜ przeŜywamy fascynującą

przygodę z przeszłością i teraźniejszością tego

arcyciekawego rejonu świata.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

JEROME MURPHY – O’CONNOR jest wykładowcą

Nowego Testamentu i literatury międzytestamentowej we

Francuskiej szkole Biblijnej i Archeologicznej w

Jerozolimie. Uczestnik i kierownik wielu prac

wykopaliskowych na Bliskim Wschodzie oraz przewodnik

licznych podróży studyjnych po Ziemi Świętej.

Waga0.9 kg
Shopping Cart