PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (Piotr Wawrzyk)

54,90 

SKU: ISBN: 978-83-7561-256-1 Kategoria:

Książka omawia przepisy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny, pozostając w kręgu zainteresowań nie tylko politologów, ale również prawników, specjalistów z dziedziny nauk o zarządzaniu oraz ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Mimo znaczenia, jakie obecnie przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, w Polsce nie powstało opracowanie w sposób kompleksowy przedstawiające działania podejmowane w tym zakresie przez Unię Europejską, zwłaszcza w kontekście roli, jaką odgrywa w tych sprawach wola państw członkowskich. Autor książki odpowiada w niej na następujące pytania:

  • gdzie tkwią korzenie dwoistości działań UE – działań z jednej strony utrzymujących charakter międzyrządowy współpracy, z drugiej zaś wprowadzających do niej elementy ponadnarodowe;
  • czy instytucje ponadnarodowe (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości) mają możliwości podejmowania działań w całkowitym oderwaniu od woli państw członkowskich;
  • jaki zakres zobowiązań nakładają na państwa członkowskie akty prawa wtórnego przyjmowane w ramach Unii Europejskiej, na ile ich przygotowanie czy funkcjonowanie jest zależne od zgody państw członkowskich;
  • jak może wyglądać dalszy proces ewolucji tej współpracy, zwłaszcza w kontekście rozwiązań przyjętych w Traktacie Lizbońskim;
  • czy w dającej się przewidzieć perspektywie możliwe jest „pełne uwspólnotowienie”  tej współpracy, tzn. przekazanie pełnych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na rzecz organów ponadnarodowych, takich jak  Parlament Europejski, Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości. 
     

Piotr Wawrzyk – doktor, adiunkt w Katedrze Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu artykułów i książek  na temat Unii Europejskiej, m.in. Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości (WAiP 2007), Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II (WAiP 2008), Współpraca celna w Unii Europejskiej (WAiP 2008) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej (WAiP 2009).

 

Waga0.3 kg
Shopping Cart