POTĘŻNY STRUMIEŃ ŁASKI (Alan Schreck)

30,00 

Jak Kościół ma zareagować na pozornie niepowstrzymane, zwłaszcza w cywilizacji Zachodu, tsunami sekularyzmu i niewiary? W jaki sposób na nowo rozniecić wśród katolików dogasający żar ewangelizacji? Papież Franciszek, widząc w Odnowie silny „prąd” łaski, której strumienie już płyną przez Kościół na całym świecie, wie, że jest tylko jedna skuteczna odpowiedź – i że jest nią wylanie Ducha Świętego.

fragm. książki

 

Duch Święty jest tajemnicą wzrostu Kościoła i nieustannie go odnawia. Alan Schreck, profesor teologii i autor wielu publikacji, w książce Potężny strumień łaski pokazuje, jak Bóg przygotowywał Kościół na Odnowę Charyzmatyczną, jak kształtowała się jej historia i jakie są możliwe scenariusze dotyczące przyszłości Odnowy. Wyjaśnia fenomen chrztu w Duchu Świętym, opisuje charyzmaty i rzeczywistość wspólnot chrześcijańskich. Pokazuje również stanowisko ostatnich papieży – Pawła VI, Jana Pawła II i Franciszka – wobec Odnowy Charyzmatycznej.

 

Musimy nade wszystko wystrzegać się błędu zaklasyfikowania Odnowy Charyzmatycznej do kategorii ruchów, ponieważ nim nie jest; nie jest ruchem w powszechnym, socjologicznym rozumieniu tego słowa. Jest strumieniem łaski, odświeżającym tchnieniem Ducha Świętego dla wszystkich członków Kościoła – świeckich, konsekrowanych i kapłanów. Jest to wyzwanie dla każdego z nas. Nikt nie staje się częścią Odnowy – to raczej Odnowa staje się częścią nas, o ile przyjmiemy oferowaną przez nią łaskę.

 

kard. Leon-Joseph Suenens

Waga0.4 kg
Shopping Cart