POKOLENIE 24 TWÓRCY HISTORII część I MP3

19,00 

SKU: ko47 Kategoria:

IV konferencja młodego pokolenia

Wykładowcy: Rafał Korzeń, Mirek „Kola” Kolczyk
Bogdan Olechnowicz, Paweł Wieja
Czas trwania: 3 godz.
Nośnik: CD MP3
Ilość nośników: 1
W Psalmie 24. czytamy, że cała ziemia należy do Pana Boga. To On wszystko zaplanowałi tworzy historię przez wiele pokoleń. Nadeszła pora dla naszego pokolenia!
Bóg powołuje nas do wielkich rzeczy. On sam włożył to pragnienie w nasze sercai przeznaczył nas do tworzenia historii tak, jak On jest Twórcą Historii.
tematy wykładów:
Rafał Korzeń – Uwolnieni by uwielbiać
Jezus jest Dobrym Pasterzem, On troszczy się o nas, mówi do nas. Uwielbienie to jest posłuszeństwo Bożemu głosowi. Kiedy Go słuchamy, naprawdę doświadczamy wolności.
Mirek „Kola” Kolczyk – Świadectwo
Świadectwo o tym jak Bóg zmienił życie, objawił swoją ojcowską miłośći pomógł zrealizować marzenia.
Bogdan Olechnowicz – Miejsce uwielbienia
Uwielbienie to nie jest śpiewanie piosenek. Uwielbienie to pieśń życia, która wypływaz głębi serca, które jest zanurzone w Bogu. Bóg prowadzi swój Kościół do miejsca, gdzie uwielbienie, chwała, dziękczynienie będą płynęły w naturalny sposób.
Paweł Wieja – Uwielbienie, które zmienia rzeczywistość
Bóg zaczyna czynić potężne rzeczy, gdy my jesteśmy przepełnieni uwielbieniem, nie ma innej drogi. W czasie uwielbienia Pan Bóg uwalnia swoją moc, niebo dotyka ziemi.
Uwielbienie to jest styl życia, postawa, która przejawia się w każdym najdrobniejszym czy najbardziej prozaicznym działaniu

Waga0.2 kg