...

POCHODZENIE ŻYCIA (Barnard Geoff, Mclntosh Andy, Taylor Steve)

49,00 

SKU: ISBN 978-83-64774-10-2 Kategoria: Tag:

Książka ta porusza problemy ignorowane przez inne źródła traktujące o teorii ewolucji i pochodzeniu życia, odsłaniając tym samym kontrowersyjność tego, co w sposób powierzchowny jest odbierane i nauczane w formie „faktów” obowiązujących w danych dziedzinach. Znajdziemy tutaj poważne i głębokie podejście do problemów naukowych oraz rozterek, z którymi boryka się naturalistyczna próba wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych zarówno w dziedzinie powstania życia, jak i genetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, paleontologii czy antropologii (pochodzenie człowieka). Jest to swoista kopalnia dobrze zaprezentowanych informacji, których nie podaje się w standardowych
publikacjach, a przecież powinny one być uwzględniane przez każdego, kto studiuje biologię i nauki ścisłe lub ich naucza.


Sylvia Baker
BSc (biologia), MSc (biologia i promieniowanie), PhD (edukacja)

Z całego serca polecam tę książkę. Dostarcza ona bardzo potrzebnych argumentów równoważących jednostronne postrzeganie dowodów na ewolucję, powszechnie obecnych w programach nauczania szkolnego czy w telewizji. Dobrze przedstawiony w tej książce materiał pomoże czytelnikowi samodzielnie ocenić dowody, ucząc tym samym naukowego myślenia – jak to powinno być w przypadku naukowca.


Stuart Burgess
BSc, PhD (Brun), CEng, FIMechE
profesor projektowania inżynierskiego na uniwersytecie w Bristolu

Książka Pochodzenie życia. Analizując dowody skupia się na obszarach stanowiących największe wyzwanie dla teorii ewolucji, m.in. na kwestii powstania życia, pochodzenia ptaków czy człowieka. Wysoko wykwalifikowani w dziedzinach biologii, fizyki i chemii autorzy w przystępny sposób wyjaśniają przyczyny, dla których teoria ewolucji nie jest w stanie wyjaśnić złożoności i różnorodności życia. Książka ta stanowi lekturę obowiązkową dla każdej osoby chcącej się dowiedzieć, dokąd prowadzą dowody na pochodzenie życia.


Nick Cowan
MA (Cantab), P.G.Cert.Ed
emerytowany nauczyciel chemii

Historia nauki ukazuje, że prawdziwy postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy obowiązujące paradygmaty są kwestionowane i podważane. Ewolucja darwinistyczna jest teorią, która musi przejść przez taką weryfikację, inaczej uzyska ona status „świętej krowy”, w którą nikt nie odważa się powątpiewać. Niniejsza książka jest odważną próbą przebadania światopoglądu ewolucjonistycznego w świetle postępów w biochemii i innych dyscyplinach naukowych. Każdy, kto opowiada się po stronie prawdy, zaczynając od pierwszych klas liceów o profilu biologicznym, będzie pod wrażeniem tego, w jaki sposób można uwolnić naukę od ewolucjonistycznych ograniczeń.


Norman C. Nevin
OBE BSc, MD, FRCPath, FPHM, FRCPE, FRCP
emerytowany profesor genetyki medycznej Uniwersytetu Królowej w Belfaście

Książka Pochodzenie życia. Analizując dowody stawia pytania o pochodzenie: skąd się wzięło życie, skąd się wzięła informacja genetyczna w komórkach, skąd się wzięły ryby, ptaki, ssaki, i w końcu, jakie jest pochodzenie człowieka. Najbardziej przekonująco brzmią dowody dotyczące informacji zawartej w komórce. Obecnie już wiadomo, że genom ludzki to nie tylko ciąg liter liniowo kodujących szereg instrukcji. Genom działa jak wielopoziomowy, hierarchiczny system zintegrowany. Kod DNA stanowi zaledwie jedną warstwę informacji. Od chwili zakończenia Projektu poznania ludzkiego genomu w 2003 r. liczne publikacje naukowe dostarczyły dowodów na istnienie kolejnych warstw informacji komórkowej – DNA niekodujący białek (wcześniej traktowany jako „śmieciowy DNA”),
kod splicingowy, chromatyna, skomplikowane wzory fałdowania białek i umiejscowienie chromosomu w komórce. Argumenty mówią, że skoro informacja nie pochodzi z materiału nośnika informacji ani z samego tylko kodu, to jej istnienie wymaga inteligentnego źródła, od którego pochodzi zarówno kod, jak i zakodowany komunikat. Autorzy zachęcają czytelnika do przeanalizowania materiału dowodowego i wyciągnięcia wniosków, do których te dowody prowadzą. Wniosek, do którego dochodzą, jest taki, że darwinistyczne uzasadnienie pochodzenia życia nadal pozostaje niczym nieuzasadnione. Uważam, że ta przyjazna czytelnikowi książka jest obowiązkową pozycją
dla każdego nauczyciela i studenta biologii.


dr Alastair Noble
BSc, PhD
były inspektor szkolny w Szkocji i kierownik Służb Edukacyjnych, South Ayrshire

Ta znakomita książka szczegółowo omawia główne dowody naukowe, które są używane na poparcie ewolucyjnego wyjaśnienia pochodzenia i rozwoju życia. Wnioski często są niepokojące, gdyż, jak się okazuje, ewolucyjne spekulacje są uznawane za pewne fakty naukowe. Jeśli jesteś studentem lub nauczycielem pragnącym iść w duchu poszukiwań naukowych za dowodami tam, dokąd one prowadzą, ta książka może się w tym okazać bardzo pomocna.


Colin Reeves
MPhil, PhD, CStat
emerytowany profesor badań operacyjnych, uniwersytet w Coventry

Ewolucja darwinistyczna jest panującym paradygmatem naszych czasów, jednakże każde pytanie o naukową podstawę tej teorii wywołuje wielkie poruszenie. Ta książka jednak stawia pytania o dowody – pytania zbyt lekko traktowane czy wręcz pomijane przez podręczniki. Barnard, McIntosh i Taylor starannie wyjaśniają ogólnie przyjęty tok rozumowania tłumaczący niektóre z ważniejszych etapów w łańcuchu ewolucyjnym. Zaczynając od powstania życia, poddają dyskusji kluczowe zagadnienia
informacji i złożoności, po czym kontynuują analizę rzekomej ewolucji dinozaurów w ptaki, a także pochodzenia ssaków i człowieka. Na końcu każdego rozdziału proponują dalsze pytania do rozważenia oraz uzupełniają ogólne informacje szczegółowym studium przypadku.
To nie jest uproszczony traktat antyewolucjonistyczny ani religijny sprzeciw wobec darwinizmu – książka skupia się jednoznacznie na zagadnieniach naukowych. Autorzy podają pełną informację o przytaczanych źródłach oraz z dogłębną znajomością tematu wyjaśniają wnioski wynikające z analizy naukowej. Nie upraszczają swoich wywodów, aby przedstawiana historia brzmiała dobrze, i trzeba przyznać, że książka ta zakłada pewną wiedzę na dany temat ze strony czytelnika.
Do kogo jest skierowana ta książka? Do czytelnika obeznanego z literaturą naukową, ale przede wszystkim do czytelnika o otwartym umyśle. Postawione pytania są poważne i wymagają poważnego traktowania, bez powoływania się na siłę autorytetu. Standardowe, ogólnikowo podawane „wyjaśnienia” ewolucjonistyczne powinny być poddane szczegółowej analizie naukowej – i właśnie tym się zajmuje niniejsza książka w budzący podziw sposób. Gorąco polecam ją już licealistom oraz ich nauczycielom i w ogóle wszystkim poszukującym naukowego wyjaśnienia tych bardzo ważnych kwestii. Tytuł publikacji jest bardzo trafny: książka rzeczywiście zawiera to, co jest „napisane na opakowaniu”. Ale ponadto uczy czytelnika zadawania pytań w sposób właściwy naukowcowi. Dlatego dzieło to stanowi cenny wkład w kształcenie nowego pokolenia naukowców.


David J. Tyler
PhD, MSc, BSc
wykładowca na Uniwersytecie Metropolitalnym w Manchesterze

Bardzo przystępnym językiem w sposób godny podziwu autorom udaje się wykazać, że przyjęty opis ewolucji nie wytrzymuje konfrontacji z dowodami empirycznymi. Wnioski z tego wypływające są poważne dla nauki, gdyż historia darwinizmu jest pełna bezowocnych poszukiwań. Książka ta jasno wykazuje, że zastrzeżenia wobec ewolucji człowieka z komórki pierwotnej są oparte na naukowym fundamencie i że te same dowody prowadzą do nowego paradygmatu, w którym informacja i projekt zajmują centralne miejsce.


John C. Walton
BSc, PhD, DSc, CChem, FRSC, FRSE
profesor ds. badań chemicznych na Uniwersytecie św. Andrzeja

Ta rzeczowo napisana książka ukazuje nowe, świeże podejście do kluczowych aspektów debaty o pochodzeniu życia. Szczegółowe i dobrze zilustrowane rozważania najważniejszych zagadnień (np. dotyczących sekwencji skamieniałości, ekspresji genów czy ewolucji chemicznej) naświetlają nowe, fascynujące dane naukowe. Narracja ukazuje sprzeczności i zagadki, jakie napotyka przyjęty scenariusz wydarzeń ewolucyjnych pogrążony w morzu spekulacji. Redukcjonistyczne wyjaśnienie powstania informacji zawartej w genomach staje wobec skrajnych trudności, wobec których projekt wydaje się lepszą alternatywą. Pochodzenie życia. Analizując dowody pokazuje, że utrzymanie ewolucjonistycznego światopoglądu jest naukowo niemożliwe.


Tim Wells
BSc, PhD
starszy wykładowca neuroendokrynologii w Szkole Nauk Biologicznych, uniwersytet w Cardiff

Jakakolwiek teoria naukowa jest tak dobra, jak dobre są dowody na jej poparcie. Najlepsi naukowcy będą podważać obowiązujące paradygmaty tak długo, aż jakaś jednocząca teoria, nawet niepopularna, będzie w stanie wyjaśnić wszystkie posiadane dane. W swoim pobudzającym do myślenia przeglądzie dowodów autorzy wykazują, że jeśli przypatrzymy się sprawdzalnym dowodom, to dogmat neodarwinistyczny w najlepszym razie okazuje się chwiejnym domkiem z kart, a w najgorszym zwykłym mędrkowaniem.

Waga 0,4 kg
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.