,

PIONIERZY WIARY (Lester Sumrall)

32,90 

Dostępność: 87 w magazynie

Nasze dni są czasami ostatecznymi w epoce Kościoła, jak wierzę, i powinny być dniami spełnienia dla Bożych ludzi. Aby tak było, chrześcijanie muszą zrozumieć swoje korzenie.

Naszym pierwszym „korzeniem” jest oczywiście Jezus Chrystus (Iz 11,2; 53,2). Żyje On w nas poprzez Ducha Świętego. W rozdziale piętnastym Ewangelii Jana, Jezus nazwał się „krzewem”, a nas „winoroślami”. On jest korzeniem, a my jesteśmy Jego owocem. On chce, abyśmy przynosili owoc dla Niego. Samego siebie nazwał „korzeniem i potomstwem Dawida” (Obj 22,16).

W dniach kończących ten wiek (XX wiek – przyp. red.) istotne jest, aby Kościół znał korzenie obecnego poruszenia Ducha. Ten wiek oglądał bowiem najpotężniejsze poruszenie Ducha Świętego od czasów Pięćdziesiątnicy.

Bóg powiedział, że wyleje Swego Ducha na wszelkie ciało w ostatnich dniach (Dz 2,1-18; Jl 2,28-29). W dniu Zielonych Świąt, krótko potem jak Jezus wstąpił do nieba, Duch Święty przyszedł w mocy. Ówczesne poruszenie było jednak, jak wierzę ja oraz wielu innych, jedynie wczesnym deszczem, który Bóg obiecał.

Wierzę także, że XX wiek oglądał początek etapu późnego deszczu, w którym Bóg wylewa swego Ducha na wszelkie ciało, a który trwał nieprzerwanie poprzez jedno poruszenie za drugim przez ostatnie dziewięćdziesiąt lat. Jednak największe wylanie późnego deszczu jest dosłownie przed nami.

(ze wstępu)

 

Autor ukazuje, jaki zakres służby i jakie znaczenia miało dla niego samego kilkadziesiąt osób – postaci, które łączy jeden element – wszyscy mieli duży wkład w rozwój ruchu pentekostalnego na całym świecie.

Lester Sumrall z kolei stał się, ze względu na ponad sześćdziesięcioletnią służbę jako ewangelista, swoistym mostem łączącym te postaci i różne fale ruchów przebudzeniowych.

Sumrall odegrał ważną rolę we wzroście znaczenia ruchu pentekostalnego i charyzmatycznego w XX wieku.

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp. Przegląd mojej podróży przez XX wiek 

1. Thomas Ball Barratt: 
niezwykły Boży sługa (1862-1940)

2. Daniel Berg i Adolf Vingren: 
mężczyźni bez kompromisów (1884-1963 oraz 1879-1933)

3. Fred Francis Bosworth: 
człowiek pokory i humoru (1877-1958)

4. Robert Alexander Brown: 
odznaczający się odwagą i przekonaniem (1872-1948)

5. Alfred Howard Carter: 
człowiek, którego świat nie był godzien (1891-1971)

6. Finis Jennings Dake: 
pionier Słowa Bożego (1902-1987)

7. Stanley Howard Frodsham: 
obdarowany niezwykłą umiejętnością przelewania myśli na papier (1882-1969)

8. Donald Gee: 
ambasador w całym tego słowa znaczeniu (1891-1966)

9. Willis Collins Hoover: 
ojciec pentekostalizmu w Chile (1856-1936)

10. Harold Lawrence Cuthbert Horton: 
obrońca doktryny „początkowego dowodu” (1881-1969)

11. Lam Jeevaratnam: 
posłaniec Jezusa

12. Stephen i George Jeffreys: 
smutny koniec służby dwóch braci (1876-1943 i 1889-1962)

13. Carrie Judd Montgomery: 
budująca mosty (1858-1946)

14. Peter Christopher (P. C.) Nelson: 
pielgrzymka przez mrok (1868-1942)

15. Petrus Lewi Pethrus: 
wielki organizator (1884-1974)

16. Victor Guy Plymire: 
„ogrodzony żelazem” (1881-1956)

17. Charles Sydney Price: 
książę wśród kaznodziei (1887-1947)

18. Raymond Theodore Richey: 
prawdziwy pionier (1893-1968)

19. James Salter: 
„mądry doradca” Kongo (1890-1972)

20. Douglas R. Scott: 
apostoł dla Francji (1900-1967)

21. Lillian Hunt Trasher: 
wielka matka znad Nilu (1887-1961)

22. Alfred George Ward: 
człowiek, który znał swoją broń (1881-1960)

23. Smith Wigglesworth: 
apostoł wiary (1859-1947)

24. Lilian Barbara Yeomans: 
łączyła medycynę i Boże uzdrowienie (1861-1942)

Poruszając się w ostatnich blaskach chwały! 

Waga 0,3 kg
Shopping Cart