...

OPOWIEŚCI BIBLIJNE DLA DZIECI (S. I. Grigoriew)

7,50 

SKU: ISBN 978-83-925784-1-3, Kategoria:

Niniejszy zbiór odwołuje się najpierw do najważnieszych zdarzeń prowadzących do narodzenia Zbawcy. Opowiadania dotyczą stworzenia świata, upadku człowieka i obietnic danych Abrahamowi. Następnie „Opowieści biblijne dla dzieci” przenoszą Czytelnika do starożytnej Judei, po której chodził Chrystus, głosił swoją naukę, uzdrawiał chorych i czynił cuda. Książka kończy się pogadanką, która pomaga czytelnikowi zrozumieć własny stosunek do Boga. Obrazki maja na celu wprowadzenie nas w tło opowieści.

Waga 0,2 kg
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.