OD WITELONA DO SZKOŁY LWOWSKO – WARSZAWSKIEJ (Przemysław Chmielecki)

42,00 

SKU: ISBN 978-83-7978-148-5 Kategoria:

OD WITELONA DO SZKOŁY LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ
Polscy filozofowie o znaczeniu filozofii w kształceniu akademickim w okresie między XIII a XX wiekiem

Moja generalnie pozytywna ocena przedstawionej rozprawy wynika z  analizy przeprowadzonej na płaszczyźnie wyboru tematu i jego doniosłości, metodologicznego ujęcia prezentowanych zagadnień, merytorycznej zawartości, formalnej poprawności zaprezentowanego tekstu pod względem językowym i  graficznym, oraz wartości osiągniętych przez Autora wyników. (…) Na podkreślenie zasługuje pod-jęcie w rozprawie badań nad najbardziej zaniedbanymi i  zmarginalizowanymi obszarami filozofii na polskim gruncie, jakimi są historia filozofii polskiej i historia filozofii w Polsce.

dr hab. Helena Ciążela, prof. APS (fragment recenzji rozprawy)

Waga0.6 kg
Shopping Cart