NOWY TESTAMENT (Przekład Odzyskiwania) w wersji luksusowej

130,00 

Kategoria:

Nowy przekład z oryginału greckiego
Edycja luksusowa
Wydanie pierwsze
Podstawą tłumaczenia jest tekst grecki Nestle-Alanda według Novum Testamentum Graece (wyd. 26).

Każda księga poprzedzona szczegółowym planem objaśniającym jej duchowe znaczenie
Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte.

Całość opatrzona dużą liczbą przypisów, odsyłaczy, kolorowych wykresów i map
● Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie
Przypisy kładą raczej nacisk na objawienie prawdy, światło duchowe i zaopatrzenie w życie niż na historię, geografię czy też postaci.
● Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego
Odsyłacze odnoszą nie tylko do innych wersetów, zawierających te same wyrażenia oraz fakty, lecz także do innych kwestii, związanych z duchowym objawieniem zawartym w boskim Słowie.
● Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki nowotestamentowych krain geograficznych

Wydany na wysokiej jakości cienkim papierze z zaokrąglonymi rogami i pozłacanymi brzegami
● Tzw. papierze biblijnym.

format (cm): 16,8 x 24,5
oprawa: elegancka skóra, tłoczone, złote napisy
kolor: czarny

Metodologia tłumaczenia
Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu przyjmuje szczególną filozofię tłumaczenia Biblii, która — trzeba to przyznać — nie jest dziś w modzie. Każdy przekład Pisma Świętego ucieleśnia jakieś wyobrażenia na temat tego, czym jest Biblia, jaką postawę wobec Boga zajmowali jej autorzy, a także kim w ogóle jest Bóg. Panuje dziś ogólna tendencja do odchodzenia od dosłownego traktowania starożytnego tekstu w stronę bardziej literackiego jego ujmowania. Nowsze przekłady dążą do ułatwienia lektury i zrozumienia Biblii. Choć naszym celem nie jest niezrozumiałość, stoimy na stanowisku, że głębokie sprawy Boże nie jest prosto wyrazić ludzkim językiem. Myśl Chrystusa nie jest powierzchowna ani łatwa do wyjaśnienia, a sens Biblii przekazywany jest nie tylko za pośrednictwem przekładu, lecz także za pomocą duchowych słów podsuwanych przez Ducha. Nasze spojrzenie na kwestię tłumaczenia Biblii odzwierciedla to, co oznajmił koryntianom apostoł Paweł: „Co też wypowiadamy — nie w słowach, których naucza ludzka mądrość, lecz w słowach, których naucza Duch, interpretując duchowe sprawy duchowymi słowami” (1 Kor 2:13). Nasze słowa, nasze tłumaczenie, muszą być duchowe. Uważamy, że w przeciwnym razie Duch nie będzie mógł dostarczyć czytelnikom tego, co duchowe w Biblii, ani też nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności. Przyznajemy, że przekład tego rodzaju nie zawsze jest łatwy w lekturze czy zrozumieniu. Czujemy jednak, że powinniśmy raczej poświęcić łatwość w lekturze na rzecz głębszej prawdy. Mimo iż opowiadamy się za swobodnym, nieskrępowanym czytaniem Biblii, uważamy, że należy ją wnikliwie studiować. Stąd dbamy o możliwie najstaranniejsze oddanie w przekładzie istotnych odcieni znaczeniowych oryginału.
Przekład Odzyskiwania stanowi rezultat ogromnej liczby decyzji dotyczących oryginalnego tekstu greckiego. Wszystkie liczące się tłumaczenia Nowego Testamentu opierają się na przyjętym i dostępnym w danym czasie wydaniu tekstu greckiego. Od żadnego przekładu jednak nie oczekuje się, że przyjmie wszystkie decyzje autorów redakcji tekstu oryginalnego. Stąd tłumacze stają przed koniecznością znalezienia zadowalających odpowiedzi na liczne pytania, jakie nasuwa rękopis. Jakkolwiek Przekład Odzyskiwania podąża na ogół za 26. wydaniem Nestle-Alanda, w niektórych miejscach od niego odbiega, kierując się badaniami i wyborami dokonanymi przez tłumaczy. Tekst grecki leżący u podstaw tego tłumaczenia ma zatem szczególną postać, mimo iż jest dość bliski obecnie przyjętej edycji naukowej.

Wydawca

Strumień Życia

Shopping Cart