NOWA ŚWIATOWA RELIGIA (Gary Kah)

39,00 

SKU: 6730 Kategoria:

NOWA ŚWIATOWA RELIGIA przedstawia gruntowne wyjaśnienie różnic pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a okultystycznymi naukami New Age poprzez pokazanie religijnych fundamentów tego niebezpiecznego i szybko rosnącego ruchu. Gary Kah dokumentuje wzrastającą „władzę” ONZ, którą w niedługim czasie odczuje niemal każdy, po wprowadzeniu przez tę organizację nowych praw i przepisów międzynarodowych w najbliższym czasie. Książka omawia także kwestie tajnych programów mających na celu zniszczenie dziedzictwa chrześcijańskiego i zachęca do obrony prawowierności nauk Jezusa Chrystusa przed Jego powtórnym przyjściem na ziemię.

Kluczowe zagadnienia omówione w książce:
 – Duchowe motywacje osób dążących do utworzenia światowego rządu
 – Plany dotyczące nowej światowej religii
 – Prawdziwy cel ruchu na rzecz ochrony środowiska kierowanego przez Michaiła Gorbaczowa
 – Tajny program edukacyjny ONZ World Core Curriculum
 – Fasada globalnej jedności
 – Fenomen hipnozy i przewodników duchowych
 – Zagrożenia okultystyczne dla chrześcijaństwa

Spis treści:

Podziękowania
Przedmowa
Wstęp
1. Fundament
2. Ujawnienie planu
3. Ukazywanie okultyzmu jako nauki
4. Mistycyzm i medycyna
5. Ku światowej jedności
6. Program środowiskowy
7. Kształtowanie obywateli globalnych
8. Nowy porządek religijny
9. Przekroczyć próg

Załączniki

A Poglądy mistrza tybetańskiego dotyczące żydów i chrześcijan (przekazane przez Alice A. Bailey)
B Clinton, Rockefeller i UFO
C Nostradamus: człowiek, mistyk
D Shirley MacLaine: Związki z Cayce’em
E Fundacja Quartus
F Fragmenty z pism dotyczące Globalnego Ruchu na rzecz Ochrony Środowiska 
G Patronat Tymczasowego Parlamentu Światowego
H Rola administracji Clintona w edukacji
I Cytaty z pism Roberta Mullera
J Instytucje popierające Parlament Religii Świata 1933
K Ceremonia Inicjacji i Najwyższego Ślubowania Jezuitów

Wstęp

Minęło ponad siedem lat od czasu wydania mojej pierwszej książki En Route to Global Occupation (Globalna okupacja), która ostrzegała Amerykę przed nadchodzącym zagrożeniem stworzenia jednego ogólnoświatowego społeczeństwa. Od tego czasu wiele wydarzyło się na arenie światowej. Obecnie zaczyna wypełniać się wiele scenariuszy omówionych w Globalnej okupacji w szybkim tempie. Na przykład dzisiejsza Organizacja Narodów Zjednoczonych jest znacznie silniejsza niż ONZ sprzed kilku lat.

Każdego roku zatwierdzane są nowe międzynarodowe traktaty i porozumienia, poszerzające zakres bezpośredniej kontroli Organizacji Narodów Zjednoczonych nad narodową i lokalną administracją oraz nad naszym życiem osobistym. To niedawne „nadanie władzy” ONZ będzie miało wpływ na nas wszystkich, gdy egzekwowanie nowych międzynarodowych przepisów i praw stanie się w pełni możliwe w nowym tysiącleciu. Niedawno ONZ zaproponowała wprowadzenie globalnego podatku dochodowego, który miałby być nałożony na każdego człowieka na ziemi, niezależnie od opłat państwowych. Organizacja potrzebuje olbrzymich, zwiększonych funduszy, by wprowadzać w życie swoją nową politykę środowiska i kontroli ludności i utrzymywać rozrastające się siły pokojowe oraz rozległy system biurokracji ustanawiany po to, aby nadzorować nowo utworzone urzędy. Wraz z tymi zmianami politycznymi i ekonomicznymi niedługo doświadczymy również siły uderzenia duchowego planu ONZ, który wykazuje niewielką tolerancję wobec żydów i biblijnie wierzących chrześcijan.

Od momentu wydania En Route to Global Occupation miałem okazję wiele podróżować po całej Ameryce Północnej, jak również za oceanem, biorąc udział w setkach programów talk-show oraz odpowiadając na pytania wielu zainteresowanych słuchaczy. Ku memu zaskoczeniu najczęściej zadawane pytania odnosiły się do kwestii duchowych, dotyczących wypełniania się biblijnych proroctw odnoszących się do czasów ostatecznych, a w szczególności duchowej polityki nadchodzącego globalnego rządu, dążenia do utworzenia jednej, ogólnoświatowej, ekumenicznej religii oraz znaków wskazujących na to, że Jezus Chrystus wkrótce powróci.

Pisząc niniejszą książkę, postawiłem sobie za cel zajęcie się tymi problemami. Podsumowując rozwój wydarzeń na scenie politycznej, ekonomicznej i religijnej, moja pierwsza książka oferowała przegląd trzech głównych obszarów, w które globaliści zaangażowali się w największym stopniu, by móc wpływać na nasze życie. Ta nowa książka daje wgląd w głąb ruchu New Age – ruchu międzywyznaniowego, wyjaśniając pogańskie i antychrześcijańskie motywacje elity, która planuje naszą duchową przyszłość.

Nowa Światowa Religia pozwala spojrzeć na życie osobiste i stanowcze przekonania postaci, które w ostatnim stuleciu miały największy wpływ na kształtowanie dzisiejszego ruchu New Age – ludzi takich jak Helena Bławatska, Carl Jung, Teilhard de Chardin oraz Edgar Cayce wraz z Michaiłem Gorbaczowem i innymi współczesnymi „ekumenicznymi” przywódcami. Badając te kluczowe życiorysy, książka odsłania chronologiczną historię tego zwodniczego ruchu religijnego. Idzie ona tropem ruchu New Age od jego starodawnych, mrocznych początków, poprzez wieki, aż do jego obecnej działalności i religijnych planów na nowe tysiąclecie. W trakcie tej „podróży” wskazuje na pułapki i niebezpieczeństwa jego kuszących, ale duchowo pustych nauk.

Szczególna uwaga została poświęcona osobie Alice Bailey, założycielki Lucis Trust, tajemniczej, ale silnej organizacji, której okultystyczne koncepcje nadal mają wpływ na kluczowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i globalistycznej organizacji znanej pod nazwą Council on Foreign Relations (Rada ds. Stosunków Międzynarodowych). Przyjrzymy się też z bliska naukom i działaniom sławnego mistyka, polityka i pedagoga Roberta Mullera. Jest on centralną postacią w dzisiejszych globalnych reformach edukacji, sponsorowanych przez ONZ, i odgrywa znaczącą rolę w międzywyznaniowym społeczeństwie religijnym. Dokonamy przeglądu jego terminarza ustanowienia kompletnego rządu światowego. Dodatkowo książka przygląda się fenomenowi tak zwanych przewodników duchowych, obecnej powszechnej fascynacji aniołami i wzrastającemu zaciekawieniu paranormalną, duchową aktywnością.

Niniejsza książka nie stanowi wyczerpującego studium wyłaniającej się światowej religii. Została ona zaprojektowana raczej jako praktyczny podręcznik, dający rozeznanie w religijnych motywacjach i powiązaniach niebezpiecznego i gwałtownie rozrastającego się ruchu okultystycznego. Te informacje mogą przynieść korzyści zarówno chrześcijanom, jak i niechrześcijanom, pomagając czytelnikowi zrozumieć wyraźne różnice pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a mistycznymi naukami New Age.

Wkraczamy w niebezpieczny czas, zwany dniami ostatecznymi, który wywoła wrzenie na całym świecie i zmiany w sferze duchowej, tak jak to zostało zapowiedziane przez proroków w starożytnym Piśmie Świętym. Musimy zdawać sobie sprawę z otaczającego nas duchowego zwiedzenia, abyśmy nieświadomie nie padli ofiarą jego fałszywych doktryn. Gdy zaczniemy rozumieć taktyki naszego największego wroga, szatana, i nauczymy się ufać obietnicom, które znajdujemy w Słowie Bożym, będziemy w stanie oprzeć się wyzwaniom nadchodzących trudnych dni.

Na szczęście Księga Objawienia mówi, że pewnego dnia Jezus Chrystus zstąpi z Nieba, aby pokonać siły zła. Moją modlitwą jest, abyście poczuli silny imperatyw, aby zdecydowanie stanąć po stronie sprawiedliwości i być wiernym nauce Jezusa Chrystusa, niecierpliwie oczekując Jego powrotu! Z pomocą Pana będziemy zwycięzcami nad duchową ciemnością nowej światowej religii!

O autorze:
Gary Kah jest synem europejskich imigrantów, którzy osiedlili się w Ohio. Od wczesnych lat dziecinnych interesował się sprawami świata. Jego rodzice przyjechali do Ameryki w latach 50-tych, ale niektórzy z jego krewnych nadal mieszkają w Niemczech i Chorwacji. Gary miał przywilej bycia wychowanym w chrześcijańskim domu i pamięta modlitwy do Boga, kiedy miał 4 lata. W wieku 10 lat, zrozumiał po raz pierwszy to, co Jezus dla niego zrobił na krzyżu. W tym czasie przyjął Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela.
Gary wraz z żoną, Audrey, z którą jest w związku od 21 lat, i czwórką dzieci, Alyssą, Olivią, Carly i Christianem, mieszka w pobliżu Indianapolis, w stanie Indiana. Dzieci są w wieku od szesnastu do siedmiu lat. Przez wiele lat cała rodzina uczęszczała do Church at the Crossing, gdzie Gary i Audrey brali udział w różnych młodzieżowych i muzycznych służbach. Po przeprowadzce do swojego obecnego miejsca zamieszkania, rodzina Kah przyłączyła się do kościoła Harbour Shores Church, w którym są obecnie aktywni zaangażowani.

Gary i Audrey spotkali się na studiach w Anderson University. Gary ukończył Magna Cum Laude z trzema dyplomami w dziedzinie ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem i języka niemieckiego. Jego głównym zainteresowaniem był obszar marketingu międzynarodowego i ekonomii. Po skończeniu studiów, Gary został specjalistą ds. handlu z Europą i Bliskim Wschodem w administracji stanu Indiana. Wykonując swoją pracę podróżował do ponad 20 krajów, współpracując z ambasadami USA i czołowymi urzędnikami rządowymi w dziedzinie promocji eksportu. W 1995 roku, Gary został poproszony przez kandydata na gubernatora o przyjęcie stanowiska Zastępcy Gubernatora stanu Indiana – odrzucił jednak tę propozycję, aby móc dalej zająć się głoszeniem i pisaniem.

Od czasu wydania jego pierwszej książki, Gary występował w ponad 900 programach radiowych i telewizyjnych typu talk show, w tym programy takie jak Point-of-View, Crosstalk, American Family Radio, It’s a New Day (Kanada), Beverly LaHaye Live, Voice of America, Radio i Telewizja CBN, TBN, Messianic Vision, WMCA-Nowy Jork, KKLA-Los Angeles, Religion in the News (CBS) i wielu innych głównych sieciach. Gary przemawiał także w ponad 400 kościołach, konwencjach i uniwersytetach w Ameryce Północnej, Nowej Zelandii, Izraelu, Brazylii i w różnych krajach Afryki. W ostatnim czasie założył Hope for the World International, organizację misyjną poświęconą docieraniu do ludzi za granicą z ewangelią Jezusa Chrystusa.

Waga 0,5 kg
Shopping Cart