NASZ DŁUG WOBEC IZRAELA (Derek Prince)

11,00 

Kategoria:

Naród Izraela jest wyjątkowy!

Przez wielu kochany, przez wielu również znienawidzony. Jednak każdy z nas – myśląc o Izraelu – kieruje swe myśli również ku Bogu i Biblii. Niemożliwe jest traktowanie tych dwóch spraw oddzielnie – Bóg nie tylko dał się poznać światu poprzez swój Naród Wybrany, ale również poprzez Izrael dokonał dzieła odkupienia.

Zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4:22) – te słowa Jezusa jednoznacznie wskazują na rolę, jaką odegrał Izrael w dziele zbawienia świata i wciąż, dla każdego chrześcijanina, pozostają wezwaniem do postawy szacunku i wdzięczności wobec narodu, z którego wywodzą się prorocy, apostołowie i sam Pan Jezus.

Wydawca

Fundacja Dereka Prince

Shopping Cart