NAJTRUDNIEJSZE STRONICE LISTÓW ŚW. PAWŁA (Zenon Ziółkowski)

30,00 

Dostępność: 3 w magazynie

Zenon Ziółkowski ma w swoim dorobku znaczące publikacje, w których kom­petentnie i skutecznie pomaga czytelnikom Biblii przejść przez jej najtrudniej­sze stronice”. Nie chodzi bynajmniej o poprzestawanie na tekście, ale o sięgnię­cie do rzeczywistości, która stoi za tekstem i o której tekst święty opowiada. Jest to rzeczywistość Bożego planu zbawienia, realizowanego jako zapowiedzi, na­dzieje i oczekiwania (Stary Testament) oraz jako dar i wypełnienie (Nowy Testa­ment). Znany biblista, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pomaga czytać obie części Biblii chrześcijańskiej, kładąc szczególny nacisk na znajomość Nowego Testamentu, który jest jednocześnie kluczem do właściwego i pełnego zrozumienia Starego Testamentu. Po Najpiękniejszych stronicach Ewangelii otrzymujemy Najtrudniejsze stronice Listów św. Pawła. Zapewne jest tak, że to, co najtrudniejsze jest zarazem najpiękniejsze, oraz na odwrót, bo nic, co naprawdę piękne, nie przychodzi łatwo ani bez wysiłku. Książka ukazuje się w uroczyście obchodzonym przez Kościół katolicki Roku Św. Pawła i długo będzie dobrze służyła wszystkim, którzy chcą lepiej poznać Apostoła Narodów i pójść drogą jego zawierzenia Chrystusowi.

Ks. prof Waldemar Chrostowski Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Pozycja wartościowa. Rozważania autora dotyczące apostoła Pawła – niektóre fragmenty “w ujęciu katolickim”.

Shopping Cart