NAJPIĘKNIEJSZA HISTORIA (Kevin DeYoung)

58,00 

SKU: 12031 Kategoria:

Biblia jest czasem przestrzegana jako zbiór krótkich opowiastek. Tu – proszę bardzo – historia Abrahama, a tam – opowieść o życiu Daniela. Gdzieś wśród nich są też dobrze znane opowieści o Bożym Narodzeniu i Wielkiej Nocy. Dzieci (oraz dorośli) mogą znać różne
opowieści biblijne, ale nie rozumieć kontekstu i głębszego sensu tych zdarzeń – opowieści o Ewangelii. Dzięki ilustracjom Dona Clarka można w sposób żywy spojrzeć na kontekst opowieści. Niektóre historie mogą być nieznane dla dzieci – dlatego czasem będzie trzeba się trochę postarać, żeby odczytać niektóre aluzje. Dobrze znane opowieści o Adamie i Ewie, Mojżeszu, Dawidzie i o Jezusie będą przedstawiane w sposób bezpośredni – lecz też żartobliwie i kreatywnie. Autor stara się podkreślić, że Jezus jest nie tylko Zbawicielem
grzeszników, ale także Tym, który wypełnia szereg proroctw, wzorców i zapowiedzi. Na przykład w rozdziale
ósmym czytamy o Jezusie, który uosabia trzy urzędy obecne w starożytnym Izraelu: urząd Króla, Kapłana i Proroka.

Po drugie, zauważcie, że w tle wyraźnie przewija się temat „ogrodu”. Najpiękniejsza Historia to opowieść o buntownikach wyrzuconych z własnego domu, po dziś dzień pragnących do niego wrócić. Kluczowa kwestia poruszana w Biblii to próba odpowiedzi na pytanie, jak święty Bóg może mieszkać pośród grzesznych ludzi. Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden, ponieważ Jego nieskalane oczy nie mogły znieść widoku grzechu i zepsucia człowieka. Z tego samego powodu zesłał za czasów Noego potop, wygnał Izraela z ziemi Kanaan – i z tego powodu posłał Swego Syna na śmierć na krzyżu.
Potrzebujemy odkupienia. Potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy Obiecanego Przez Boga, aby zaprowadził nas do obiecanego nam domu.

Waga1 kg
Shopping Cart