NAJNOWSZA HISTORIA KOŚCIOŁA

49,90 

SKU: ISBN: 978-83-607-2567-2 Kategoria:

Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005)

Wiek XX był okresem bardzo trudnym dla chrześcijan, choćby ze względu na prześladowania, jakich doznawali ze strony reżimu komunistycznego i innych ustrojów autorytarnych. Ale, paradoksalnie, XX wiek był również okresem największego rozpowszechnienia się chrześcijaństwa. Książka ta chce przemierzyć różne światy – te, w których chrześcijaństwo zakorzeniło się w XX wieku, i te, w których istnieje od stuleci czy tysiącleci.

Długi pontyfikat Jana Pawła II, trwający ponad ćwierć wieku, stanowi ramy chronologiczne dla badań autorów książki. To okres głęboko naznaczony cezurą roku 1989, która określa upadek imperium komunistycznego, ale również koniec tzw. Trzeciego Świata, który lokował się, z wieloma fluktuacjami, pomiędzy dwoma mocarstwami.

Historii Kościoła, również w latach Jana Pawła II, nie da się oddzielić od historii współczesnej, a spisywanie jej jest także w pewnym sensie drogą przez historię i życie danego kraju czy regionu. Historyk zdaje sobie sprawę, że Kościół to świat ze swoim ludem i swoimi granicami, ale również uniwersum, które przenika granice, wchodzi w kontakt z odmiennymi kulturami, religiami i odmienną rzeczywistością. Badanie i czytanie historii Kościoła w świecie współczesnym to droga poprzez człowieczeństwo naszych czasów, przez to, co jest chrześcijańskie, ale także wspólne wszystkim ludziom.

Waga0.5 kg